library_books

ข่าว - เด่นหล้า

ข่าวอนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม

จำนวน 273 ข่าว

ขอแสดงความยินดีกับผู้ปกครองนักเรียนที่ผ่านคัดเลือกเข้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนกรุงเทพคริสเเตียนวิทยาลัย ได้ จำนวน 36 คน

โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า สาขาเพชรเกษม ขอแสดงความยินดีกับผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า ที่ผ่านคัดเลือกเข้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565  ของโรงเรียนกรุงเทพคริสเเตียนวิทยาลัย ได้ จำนวน 36 คน หมายเหตุ : กรณีมีรายชื่อนักเรียนเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

1

ก.ค.

2565

จากศิษย์เก่าสู่การส่งลูกกลับมาเรียนที่อนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม ในปีนี้ อนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม ได้ก่อตั้งโรงเรียนเรียนแห่งนี้มาแล้ว 43 ปี คุณครูได้ส่งเด็กนักเรียนที่มีคุณภาพออกสู่สังคมมาแล้ว 43 รุ่น และหลายคนที่จบออกไปแล้วมีครอบครัว ก็กลับเข้ามาที่อนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษมอีกครั้ง ในฐานะพ่อแม่ที่มาส่งลูกเข้าเรียน  

อ่านต่อ

29

มิ.ย.

2565

ผศ.ดร.ต่อยศ ปาลเดชพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า สาขาเพชรเกษม เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ที่เข้าร่วม “การประกวดอ่านคำกลอนวันสุนทรภู่” โครงการ หนูน้อยหัวใจไทย ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม #อนุบาลเด่นหล้า 28 มิถุนายน 65

อ่านต่อ

29

มิ.ย.

2565

Congratulations โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า สาขาเพชรเกษม ขอแสดงความยินดีกับผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า ที่ผ่านคัดเลือกเข้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนเซนต์คาเบรียลได้ จำนวน 44 คน 28-06-65 #โรงเรียนเซนต์คาเบรียล #อนุบาลเด่นหล้า  

อ่านต่อ

27

มิ.ย.

2565

กิจกรรมเปิดบ้านเยี่ยมชมหลักสูตร Open House : Denla Trilingual Programme ฃเปิดห้องเรียนรูปแบบ Play Based Learning เข้าใจรูปแบบการเรียนผ่านกิจกรรม Circle Time,Center Time, Thai Class,Chinese Class,Cooking,Coding และอื่นๆ พูดคุยกับครูผู้ดูแลหลักสูตรโดยตรง ด่วน เปิดรับเพียง 1 ห้องเท่านั้น วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565

อ่านต่อ

27

มิ.ย.

2565

Congratulations โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า สาขาเพชรเกษม ขอแสดงความยินดีกับผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า ที่ผ่านคัดเลือกเข้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนอัมสัมชัญธนบุรี ได้ จำนวน 121 คน 27-06-65

อ่านต่อ

21

มิ.ย.

2565

Denla Kids Club จะเน้นเรื่องการส่งเสริมสร้างพัฒนาการทุกด้านทั้ง พัฒนาการด้านร่างกาย พัฒนาการด้านสติปัญญา พัฒนาการด้านอารมณ์ และพัฒนาการด้านสังคม นอกจากนั้น กิจกรรมของ Denla Kids Club ยังเปิดโอกาสให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมไปพร้อมกับลูก เพื่อให้ได้เห็นถึงพัฒนาการของลูก ที่ค่อยๆ เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวัน

อ่านต่อ

14

มิ.ย.

2565

Congratulations ผศ.ดร.ต่อยศ ปาลเดชพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า ขอแสดงความยินดี และได้มอบใบประกาศเกียรติบัตร กับนักเรียนอนุบาลเด่นหล้า “คอร์สศิลปะ” YAHOO HAPPY ART ที่เข้าร่วมการประกวดงาน”ART FOR KIDS”หนูน้อยนักจิตรกร โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์

อ่านต่อ

3

มิ.ย.

2565

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมชั้น3 อาคารเด่นหล้า พิธีไหว้ครูในปีนี้ได้จัดขึ้นท่ามกลางความเข้มงวดตามมาตรการ Social Distancing โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม #อนุบาลเด่นหล้า 2-06-65

อ่านต่อ

3

มิ.ย.

2565

วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 สถานีตำรวจนครบาลหลักสอง(สน.หลักสอง) ได้เข้ามาดูการทำงาน ของ(โครงการ Kids to Car และ Safety for Kids ) รวมถึง บรรยากาศการทำงานร่วมกันระหว่างโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า และงานจราจร สน.หลักสอง เพื่อการส่งเสริมการขับรถและความปลอดภัยรอบโรงเรียน เพื่อผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยและการจราจรไม่ติดขัด…  

อ่านต่อ