library_books

ข่าว - เด่นหล้า

ข่าวอนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม

จำนวน 111 ข่าว

ปลูกฝังให้เด็กนักเรียนทุกคน มีคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม และประพฤติปฏิบัติดี

อนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม ปลูกฝังให้เด็กนักเรียนทุกคน มีคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม และประพฤติปฏิบัติดี ตามขนบธรรมเนียมอันดีของไทย รวมถึงสอนให้เด็กๆ รู้จักการเคารพผู้อื่น รู้จักกล่าวคำขอโทษ กล่าวคำขอบคุณ เข้าใจระเบียบวินัย และรู้จักทำตามกติกาในสังคม

27

ส.ค.

2563

เรียนเชิญท่านผู้ปกครองที่กำลังมองหาที่เรียนให้กับลูกๆระดับ
เตรียมอนุบาล-อนุบาล 1
เชิญเข้าร่วมกิจกรรม Exclusive Open House ครั้งที่ 8

อ่านต่อ

26

ส.ค.

2563

เตรียบพบกับ…HOLIDAY CAMP 1 ตั้งแต่ 26-31 ตุลาคม 2563 : แคมป์ก่อนเปิดเทอม 2/63 | DENLA KINDERGARTEN – โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า

อ่านต่อ

25

ส.ค.

2563

Coding หลักสูตรการเรียนเพื่อเด็ก ๆ ในศตวรรษที่ 21

การเรียน Coding ถูกนำมาเสริมในหลักสูตรการศึกษา เพื่อฝึกให้เด็กมีทักษะการคิดที่เป็นเหตุเป็นผลในทุกเรื่อง

อ่านต่อ

24

ส.ค.

2563

พูดคุยกับน้องไอรีณ-บุณยวีร์ พิริยเลิศศักดิ์
ศิษย์เก่าคนเก่งของอนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม

อ่านต่อ

24

ส.ค.

2563

พูดคุยกับน้องพลอยขวัญ – ณิชชา วิทูราภรณ์

ศิษย์เก่าคนเก่งของอนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม

อ่านต่อ

21

ส.ค.

2563

พูดคุยกับน้องไอร่า-ชนานันท์ พิริยเลิศศักดิ์ ศิษย์เก่าคนเก่งของอนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม

อ่านต่อ

19

ส.ค.

2563

Denla Trilingual Programme : หลักสูตรนานาชาติ 3  ภาษา อังกฤษ – ไทย – จีน

อ่านต่อ

19

ส.ค.

2563

  Denla kids club หลักสูตรการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายและเหมาะกับการพัฒนาเด็กให้มีความพร้อมก่อนเข้าเรียน และให้ลูกๆเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข ทดลองเรียนได้ 1 ครั้งฟรี สมัครเรียนโทร 02-8091793 #Denlakidsclub

อ่านต่อ

18

ส.ค.

2563

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคนเก่งของอนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม “น้องแพทตินั่ม-วีระสิทธิ์ ธีรคุณวิศิษฎ์” และวง RockXygen วงดนตรีของน้องแพทกับเพื่อนๆ ที่ได้รับเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งใน MV เพลงใหม่ล่าสุด “ไม่เข้าท่า – Bodyslam”

อ่านต่อ