library_books

ข่าว - เด่นหล้า

ข่าวอนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม

จำนวน 268 ข่าว

DENLA ACADEMY กิจกรรมมอบเกียรติบัตรนักเรียนคอร์สพิเศษดนตรี (เดี่ยว / กลุ่ม)

DENLA ACADEMY กิจกรรมมอบเกียรติบัตรนักเรียนคอร์สพิเศษดนตรี (เดี่ยว / กลุ่ม) ผศ.ดร.ต่อยศ ปาลเดชพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า เป็นประธานมอบเกียรติบัตร ในงานกิจกรรมการแสดงความสามารถของนักเรียน เรียนคอร์ส พิเศษ (ดนตรีเดี่ยว / กลุ่ม) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า สาขาเพชรเกษม 4-07-65 #อนุบาลเด่นหล้า

5

ก.ค.

2565

โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้าได้จัดกิจกรรมการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา กรณีพิเศษเพิ่มเติมจากการสัมมนาประจำปี (เป็นการภายใน) วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 – 12.00 น.เพื่อพัฒนาความรู้ และทักษะต่างๆ ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความรับผิดชอบของบุคลากร (รายบุคคล)ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นเพื่อกิจกรรมฯ เสริม – สร้าง – ปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน –ปฏิบัติหน้าที่, คุณธรรม – จริยธรรมเกิดขึ้นในบุคลากรทุกคน

อ่านต่อ

5

ก.ค.

2565

Congratulations โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า สาขาเพชรเกษม ขอแสดงความยินดีกับผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า ที่ผ่านคัดเลือกเข้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม (บางรัก) ได้ จำนวน 25 คน  

อ่านต่อ

5

ก.ค.

2565

โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า สาขาเพชรเกษม ขอแสดงความยินดีกับผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า ที่ผ่านคัดเลือกเข้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565  ของโรงเรียนกรุงเทพคริสเเตียนวิทยาลัย ได้ จำนวน 36 คน หมายเหตุ : กรณีมีรายชื่อนักเรียนเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

อ่านต่อ

1

ก.ค.

2565

จากศิษย์เก่าสู่การส่งลูกกลับมาเรียนที่อนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม ในปีนี้ อนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม ได้ก่อตั้งโรงเรียนเรียนแห่งนี้มาแล้ว 43 ปี คุณครูได้ส่งเด็กนักเรียนที่มีคุณภาพออกสู่สังคมมาแล้ว 43 รุ่น และหลายคนที่จบออกไปแล้วมีครอบครัว ก็กลับเข้ามาที่อนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษมอีกครั้ง ในฐานะพ่อแม่ที่มาส่งลูกเข้าเรียน  

อ่านต่อ

29

มิ.ย.

2565

ผศ.ดร.ต่อยศ ปาลเดชพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า สาขาเพชรเกษม เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ที่เข้าร่วม “การประกวดอ่านคำกลอนวันสุนทรภู่” โครงการ หนูน้อยหัวใจไทย ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม #อนุบาลเด่นหล้า 28 มิถุนายน 65

อ่านต่อ

29

มิ.ย.

2565

Congratulations โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า สาขาเพชรเกษม ขอแสดงความยินดีกับผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า ที่ผ่านคัดเลือกเข้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนเซนต์คาเบรียลได้ จำนวน 44 คน 28-06-65 #โรงเรียนเซนต์คาเบรียล #อนุบาลเด่นหล้า  

อ่านต่อ

27

มิ.ย.

2565

กิจกรรมเปิดบ้านเยี่ยมชมหลักสูตร Open House : Denla Trilingual Programme ฃเปิดห้องเรียนรูปแบบ Play Based Learning เข้าใจรูปแบบการเรียนผ่านกิจกรรม Circle Time,Center Time, Thai Class,Chinese Class,Cooking,Coding และอื่นๆ พูดคุยกับครูผู้ดูแลหลักสูตรโดยตรง ด่วน เปิดรับเพียง 1 ห้องเท่านั้น วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565

อ่านต่อ

27

มิ.ย.

2565

Congratulations โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า สาขาเพชรเกษม ขอแสดงความยินดีกับผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า ที่ผ่านคัดเลือกเข้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนอัมสัมชัญธนบุรี ได้ จำนวน 121 คน 27-06-65

อ่านต่อ

21

มิ.ย.

2565

Denla Kids Club จะเน้นเรื่องการส่งเสริมสร้างพัฒนาการทุกด้านทั้ง พัฒนาการด้านร่างกาย พัฒนาการด้านสติปัญญา พัฒนาการด้านอารมณ์ และพัฒนาการด้านสังคม นอกจากนั้น กิจกรรมของ Denla Kids Club ยังเปิดโอกาสให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมไปพร้อมกับลูก เพื่อให้ได้เห็นถึงพัฒนาการของลูก ที่ค่อยๆ เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวัน

อ่านต่อ