library_books

ข่าว - เด่นหล้า

ข่าวอนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม

จำนวน 231 ข่าว

พิธีมอบเกียรติบัตร รางวัล “Online Teacher of The Week” แก่บุคลากรทางการศึกษาที่มีความโดดเด่น

พิธีมอบเกียรติบัตร รางวัล “Online Teacher of The Week” แก่บุคลากรทางการศึกษาที่มีความโดดเด่น ชำนาญด้านการออกแบบ และใช้เครื่องมือการสอนผ่านระบบเครือข่ายได้ดีเยี่ยม มอบโดย..ผศ.ดร.ต่อยศ ปาลเดชพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า สาขาเพชรเกษม

#อนุบาลเด่นหล้า
29-6-64

2

ก.ค.

2564

ตัวแทนคณะผู้ร่วมบริหารโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า (สาขาเพชรเกษม)
เดินทางมามอบสิ่งของอุปโภค – บริโภค และของใช้จำเป็น เพื่อสนับสนุนในการดำเนินงานของ ศูนย์บริการสาธารณสุข เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
ใน “โครงการบริจาคช่วยโควิด..เพื่อช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากวิกฤตโควิด-19” โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม

อ่านต่อ

2

ก.ค.

2564

กิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ ของนักเรียนอนุบาลเด่นหล้า เป็นการเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดเรียนในปีการศึกษาเทอม 1/2564

โดยให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะพื้นฐานในแต่ละวิชาตามหลักสูตร ของทางโรงเรียนฯ
โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม

อ่านต่อ

11

มิ.ย.

2564

คณะผู้บริหาร, คุณครู, เจ้าหน้าที่, พนักงานขับรถ, และบุคลากรโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้าทุกคน (สาขาเพชรเกษม)
ร่วมใจ เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เพื่อสุขอนามัยตามมาตรการสถานการณ์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

อ่านต่อ

11

มิ.ย.

2564

“การเรียนออนไลน์” ของเด็กอนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม
ในสถานการณ์ Covid-19 ทุกคนก็ล้วนแล้วแต่ห่วงใยคนในครอบครัว
เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้อย่างเหมาะสมกับวัยของเค้า และอยู่ภายใต้เงื่อนไข ข้อจำกัดในสถานการณ์ปัจจุบัน

อ่านต่อ

11

มิ.ย.

2564

รับมือกับการเรียนออนไลน์ในเด็กเล็กอย่างไร ให้ได้ผลดีที่สุด
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิดระลอกที่ 3 ทำให้ไทม์ไลน์ในการใช้ชีวิตต้องปรับเปลี่ยนอีกครั้ง

อ่านต่อ

28

พ.ค.

2564

ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค อาคารสถานที่ / ห้องเรียน / ห้องกิจกรรม / ห้องน้ำ โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า ได้มีมาตรการการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสต่างๆ ตลอดระยะเวลาช่วงที่โรงเรียนหยุด โควิดรอบ 3

อ่านต่อ

28

พ.ค.

2564

เพราะอะไรพ่อแม่ถึงต้อง “Scan ลายนิ้ววิเคราะห์ตัวตนของเด็ก ?”
เพราะว่าธรรมชาติของเด็กแต่ละคนมีตัวตนที่แตกต่างกัน การทำความรู้จักตัวตนเบื้องต้นของเด็กจึงเป็นสิ่งที่พ่อแม่ ผู้ปกครอง ต้องให้ความสำคัญ

อ่านต่อ

28

พ.ค.

2564

4 พฤติกรรมใหม่ที่โรงเรียนของเด็กๆ ในยุคโควิด (New Normal)

เมื่อสถานการณ์วิกฤติเริ่มผ่านพ้นไปจนถึงจุดที่คลาย Lockdown ลงแล้ว สังคมของเราก็ได้เริ่มก้าวเข้าสู่ยุค New Normal

อ่านต่อ

28

พ.ค.

2564

6 มาตรการหลักหลังผ่อนคลายมาตรการ 👧🏻🧒🏻
“การป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด19 ในสถานศึกษา”

อ่านต่อ