library_books

ข่าว - เด่นหล้า

ข่าวเด่นหล้า พระราม 5

จำนวน 3 ข่าว

โรงเรียนเด่นหล้า​ พระราม​5 เปิดบ้านให้ผู้ปกครองเยี่ยมชม​ Exclusive Open House

โรงเรียนเด่นหล้า​ พระราม​5 เปิดบ้านให้ผู้ปกครองเยี่ยมชม​ กับกิจกรรม Exclusive Open House

16

มิ.ย.

2563

คุณครูร่วมกันติดสัญลักษณ์เพื่อกำหนดเส้นทางการเดินภายในอาคาร เพื่อลดการสัมผัสระหว่างเรียน ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่ง ในช่วงที่ 3  การรับนักเรียน และการคัดกรองสุขภาพ

อ่านต่อ

16

มิ.ย.

2563

โรงเรียนเด่นหล้า พระราม 5 เพิ่มจุดคัดกรองเพิ่มอีก 1 จุด อุโมงค์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนเข้าขั้นตอนการตรวจวัดอุณหภูมิ อินฟราเรดเพื่อป้องกันเชื้อไวรัส COVID – 19

อ่านต่อ