library_books

ข่าว - เด่นหล้า

ข่าวอนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม

จำนวน 271 ข่าว

ประโยชน์ของการเรียนรู้ผ่าน “การเล่น”เพราะธรรมชาติของเด็กวัยอนุบาล เต็มไปด้วยพลัง และความอยากรู้อยากเห็น

ประโยชน์ของการเรียนรู้ผ่าน “การเล่น”เพราะธรรมชาติของเด็กวัยอนุบาล เต็มไปด้วยพลัง และความอยากรู้อยากเห็น

14

พ.ค.

2567

❝ เพราะการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเปิดเทอม ช่วยให้เรื่องยากๆของเด็กๆ ง่ายขึ้นกว่าเดิมค่ะ ❞

อ่านต่อ

13

พ.ค.

2567

พบกับOPEN HOUSE อนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม วันเสาร์ที่ 25 พ.ค. นี้🎉กับกิจกรรม “การเรียนรู้ผ่านการเล่น : Play-Based Learning”

อ่านต่อ

2

เม.ย.

2567

ขอแสดงความยินดี กับเด็กนักเรียนโรงเรียเด่นหล้า ทั้ง 31 คน ที่สามารถสอบเข้าโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ได้สำเร็จในปี 2567

อ่านต่อ

8

มี.ค.

2567

จดหมายสัมพันธ์โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม ประจำวันที่ 8 มีนาคม 2567

อ่านต่อ

1

มี.ค.

2567

จดหมายสัมพันธ์โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม ประจำวันที่ 1 มีนาคม 2567

อ่านต่อ

23

ก.พ.

2567

จดหมายสัมพันธ์โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม ประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

อ่านต่อ

16

ก.พ.

2567

จดหมายสัมพันธ์โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

อ่านต่อ

9

ก.พ.

2567

จดหมายสัมพันธ์โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม ประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567

อ่านต่อ

2

ก.พ.

2567

จดหมายสัมพันธ์โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม ประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567

อ่านต่อ