library_books

ข่าว - เด่นหล้า

ข่าวอนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม

จำนวน 165 ข่าว

Denla Trilingual Program หลักสูตร 3 ภาษาอังกฤษ ไทย จีน

Denla Trilingual Program หลักสูตร 3 ภาษา กิจกรรมการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษ ไทย จีน

15

ธ.ค.

2563

มาตรการป้องกัน ดูแล ให้เด็กปลอดภัยจาก  PM2.5 ฝุ่นละอองที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับหรือเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5)

อ่านต่อ

14

ธ.ค.

2563

ขอเชิญชวนผู้ปกครองที่สนใจเยี่ยมชมโรงเรียน กิจกรรม Exclusive Open House ครั้งที่ 14 กับกิจกรรมเสวนา”Gen M แม่ยุคใหม่ใจกว้าง ไม่ติดกรอบ” จากโรงพยาบาลวิชัยเวช และสนุกกับ 4 ฐานกิจกรรม 1.ฐาน English for Fun 2.ฐาน Coding 3.ฐาน Play and Learning 4.ฐานนิทาน วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม สำรองที่ 02-809-1793-7 สอบถามข้อมูล Line :@denla1979

อ่านต่อ

14

ธ.ค.

2563

Denla Kids D กิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดป่าทองเนียม / วัดญาณเวศก กิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่ “สวดมนต์, ฟังเทศ, ถวายสังฆทาน ทำความสะอาดบริเวณวัด ปลูกต้นไม้”ปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ นักเรียนชั้นอนุบาล3  K.3 #DenlaKidsDทำดีทำได้ #อนุบาลเด่นหล้าเพชรเกษม #สัมฤทธิผลอนุบาล3 14-12-63  

อ่านต่อ

14

ธ.ค.

2563

โครงการ..สายใยบ้านและโรงเรียน ชั้นอนุบาล 2 ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่าง 23 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2563 เป็นโครงการ..การนำเสนอผลงานของนักเรียนที่ได้ทำโครงงานแต่ละเรื่องขึ้นมาเพื่อนำเสนอ และสานสัมพันธ์ระหว่าง นักเรียน ผูัปกครอง และคุณครู (ร่วมทำกิจกรรมด้วยกัน)

อ่านต่อ

14

ธ.ค.

2563

✅เพื่อให้รู้จักวิธีเอาตัวรอดหากติดอยู่ในรถตู้รับ-ส่งรถนักเรียน และรถยนต์ส่วนบุคคล เพื่อป้องกันเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้น พร้อมมาตรการ การดูแลความปลอดภัย อย่างต่อเนื่อง

✅โดยการฝึกช้อมเสมือนจริงให้เด็กทดลองอยู่ในรถตู้ด้านหลัง แล้วให้นักเรียนเดินไปยังเบาะคนขับด้านหน้ารถ เพื่อทำการบีบแตรรถ เพื่อขอความช่วยเหลือ จากนั้นเด็กจะขยับข้ามไปยังเบาะที่นั่งผู้โดยสาร แล้วทำการเปิดประตูรถด้วยการสับตัวล็อคขึ้น ซึ่งเด็กสามารถทำได้โดยใช้เวลาไม่ถึง 1 นาที
20/11/63

อ่านต่อ

14

ธ.ค.

2563

สร้างความสุขในการเรียนด้วย “Active Learning” คงจะดีไม่น้อย ถ้าเด็กๆ ได้เล่น ได้เรียน ได้ทำกิจกรรม ที่หลากหลาย และได้ลงมือปฎิบัติจริงไปพร้อมๆ กัน และคงจะดี ถ้าเด็กๆ ได้เล่นเกมที่ช่วยส่งเสริมวิธีคิดวิเคราะห์ เพื่อเพิ่มทักษะรอบด้านและเพื่อประโยชน์กับเขาในอนาคต

อ่านต่อ

8

ธ.ค.

2563

“เทคนิคการฟังแบบ Active Listening” ช่วยให้ลูกวางใจและกล้าเปิดใจ คุยกับพ่อแม่มากขึ้น   พ่อแม่ทุกคนย่อมอยากให้ลูกมาปรึกษาปัญหาและกล้าเปิดใจคุย แต่หลายครั้งที่เด็ก ๆ เลือกที่จะไม่แชร์เรื่องที่ไม่สบายใจ เพราะกลัวโดนตำหนิบ้าง กลัวพ่อแม่ไม่เข้าใจบ้าง การใช้เทคนิคการฟังแบบ Active Listening หรือการฟังอย่างตั้งใจ การฟังเชิงรุก การฟังแบบเข้าอกเข้าใจ โดยมีจุดประสงค์เพื่อทำความเข้าใจความคิดความรู้สึกของผู้พูด โดยไม่ตัดสินและไม่ประเมินสิ่งที่กำลังฟัง จะทำให้ลูกกล้าเปิดใจและวางใจที่จะคุยกับพ่อแม่มากขึ้นค่ะ

อ่านต่อ

8

ธ.ค.

2563

“เคล็ดลับพัฒนาศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวเด็ก” หนึ่งในบทบาทสำคัญของคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ขวบ ก็คือ “บทบาทแมวมอง” คอยสังเกตสิ่งที่ลูกชอบ ความถนัด และความสนใจของลูก (เป็นงานใหญ่ที่ไม่ควรมองข้ามนะคะ) เพราะเมื่อเราสังเกตเห็นความสนใจของลูก ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ การเรียนเนื้อหาต่างๆ ในห้องเรียน ด้านภาษา ดนตรี ศิลปะ หรือการเต้น แล้วคุณพ่อ คุณแม่ส่งเสริมลูกให้ก้าวและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สิ่งๆ นั้นอาจกลายเป็นอาชีพที่สร้างความสุขในอนาคตให้กับลูกได้นะคะ

อ่านต่อ

26

พ.ย.

2563

แนะนำ “วิธีสอนลูกให้รู้เท่าทันอินเตอร์เน็ต” ในโลกที่เราๆ หลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างโลกออนไลน์ อาจจะทำให้พ่อแม่เป็นกังวลว่า ทำอย่างไรลูกถึงจะใช้อินเตอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียต่างๆ ปลอดภัย วันนี้อนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม จึงมีคำแนะนำในการใช้อินเตอร์อย่างครอบคลุม เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่สบายใจมากขึ้น เมื่อต้องสอนลูกในยุคดิจิตอล ให้ลูกรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ก่อนใช้งานค่ะ

อ่านต่อ