library_books

ข่าว - เด่นหล้า

ข่าวอนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม

จำนวน 259 ข่าว

5 ทักษะน่ารักของครูอนุบาล ครูอนุบาล คือ ผู้เตรียมนักเรียนตัวน้อยก่อนจะก้าวเข้าสู่การเรียนในระดับประถมศึกษาแบบเต็มตัว

5 ทักษะน่ารักของครูอนุบาล ครูอนุบาล คือ ผู้เตรียมนักเรียนตัวน้อยก่อนจะก้าวเข้าสู่การเรียนในระดับประถมศึกษาแบบเต็มตัว ฉะนั้นคุณครูอนุบาลจึงต้องมีทักษะด้านความเข้าใจเด็กเล็กโดยเฉพาะ รวมถึงต้องเป็นคนที่อบอุ่น อ่อนโยน ใจดี และรักเด็กด้วย

15

ก.พ.

2565

“พูดคุยกับคุณแม่เปิ้ล รณิต ตันติเตมิท คุณแม่ของน้องพิตต้า ด.ญ. ณภัทร วิรัชชัย ศิษย์เก่าคนเก่งเด่นหล้า สาวน้อยที่เคยได้รับรางวัลชมเชยยอดเยี่ยม จากโครงการ ‘ลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ถ้วยพระราชทานฯ’ และยังเป็นคุณแม่ของ น้องเพตั้น ด.ช ณพิชญ์ วิรัชชัย เด็กนักเรียนชั้น K.3 ของ อนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม

อ่านต่อ

15

ก.พ.

2565

4 วงกลมกิจกรรม: รูปแบบการเรียนรู้ที่ให้เด็กได้ทำงานร่วมกันอย่างอิสระ เพื่อ “สร้างพื้นฐานที่ดีด้านภาษาอังกฤษ ไทย จีน” หัวใจสำคัญของการออกแบบการเรียนรู้ ของอนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม คือ “ให้เด็กๆ ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยมีคุณครูเป็นผู้นำกิจกรรม” ซึ่งแนวคิดนี้ถูกสอดแทรกเข้าไปในหลักสูตรนานาชาติ หรือหลักสูตร 3 ภาษาอังกฤษ ไทย จีน (Denla Trilingual Programme: DLTP) ผ่านกิจกรรมที่เรียกว่า “4 วงกลมกิจกรรม”

อ่านต่อ

13

ก.พ.

2565

#หลักสูตรนานาชาติ Denla Trilingual Programme: DLTP 3 ภาษา อังกฤษ ไทย จีน เป็นจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรอังกฤษ (EYFS) #สอนโดยเจ้าของภาษา และครูผู้ช่วยมากประสบการณ์ด้านการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการและสร้างเด็กให้มีมุมมองที่ดี มีความเป็นผู้นำในอนาคต และยังช่วยเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อในโรงเรียนชั้นนำ .

อ่านต่อ

13

ก.พ.

2565

“คุณกิ๊ฟ-วรรณียา อัตตาหกุล” ศิษย์เก่าคนเก่งอนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม ปี 2528 ปัจจุบันเป็นผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา กลับมาพูดคุยถึงความทรงจำที่มีต่ออนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม สถานที่เล็กๆ ที่จุดประกายทักษะด้านการพูด สังเกต และตั้งคำถาม ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของการเป็นผู้พิพากษาในวันนี้ #ศิษย์เก่าคนเก่งเด่นหล้า #อนุบาลเด่นหล้าเพชรเกษม #ดีที่สุดในย่านนี้

อ่านต่อ

11

ก.พ.

2565

พูดคุยกับ “น้องแมมมอธ” ชยกร กฤติธันยากร ศิษย์เก่าคนเก่งอนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม ปี 2546 จากเด็กน้อยที่ชอบตั้งคำถาม ขี้สงสัย อยากรู้และอยากลองทำสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ ล่าสุดน้องมอธได้จบการศึกษาคณะแพทยศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และปัจจุบันรับบทบาท “คุณหมอ” เป็นที่เรียบร้อย

อ่านต่อ

11

ก.พ.

2565

ด้วยความมุ่งมั่น ความตั้งใจ และการเป็นตัวอย่างที่ดี ทำให้ “น้องบอส ด.ช.สิริพงษ์ เลี้ยงบุญเลิศชัย” ศิษย์เก่าคนเก่งอนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม ที่ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นปี 2564

อ่านต่อ

10

ม.ค.

2565

พูดคุยกับ “น้องไดมอนด์ ภาคิน กฤติธันยากร” ศิษย์เก่าคนเก่งเด่นหล้า ปีการศึกษา 2549 น้องไดมอนด์ เด็กยุคใหม่ที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูง  ปัจจุบันน้องกำลังศึกษาอยู่ปีที่ 4 มหาวิทยาลัยศรีณครินทรวิโรฒ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม เอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว

อ่านต่อ

16

พ.ย.

2564

Denla Trilingual Programme ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน และกิจกรรมในห้องเรียน แผนก Denla Trilingual Programme (หลักสูตร 3 ภาษาอังกฤษ, ไทย, จีน ) โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม #อนุบาลเด่นหล้า #denlaSchoolEnglishProgram #DenlaTrilingualProgramme 16-11-64

อ่านต่อ

16

พ.ย.

2564

  ผศ.ดร. ต่อยศ ปาลเดชพงศ ผู้ช่วยผู้อำนวยโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า ได้แสดงความยินดี และมอบเกียรติแก่นักเรียนชั้นอนุบาล 3 ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนที่มีความโดดเด่นในโครงการ.. Denla Challenges Online สไตล์พี่อนุบาล 3

อ่านต่อ