library_books

ข่าว - เด่นหล้า

ข่าวอนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม

จำนวน 166 ข่าว

จิตวิทยาการดูแลเด็กแต่ละวัย ช่วงวัย 0-1.5 ปี “ไว้วางใจ (Trust) กับ ไม่ไว้วางใจ (Mistrust)”

เด็กในช่วงวัยนี้กำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างจากตอนอยู่ในท้องของแม่

เด็กคือวัยที่ต้องการความรัก ความเข้าใจในตัวตน จากพ่อแม่และคนรอบข้างอย่างมาก

5

พ.ย.

2563

ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและยอมรับความแตกต่างในสังคมกลายเป็นคุณลักษณะที่สังคมต้องการ ท่ามกลางความขัดแย้งที่พบเห็นได้ทั่วโลก เรามีวิธีง่ายๆที่คุณพ่อคุณแม่จะสอนลูกให้มีความอ่อนโยน อ่อนน้อม เห็นอกเห็นใจผู้อื่นดังนี้

อ่านต่อ

3

พ.ย.

2563

DENLA CREATIVE CAMP : ศูนย์รวมกิจกรรมสร้างสรรค์..เด็กช่างคิดกับสิ่งประดิษฐ์มหัศจรรย์
เน้นส่งเสริมพัฒนาการ 4 ด้าน (ร่างกาย/อารมณ์-จิตใจ/สังคม/สติปัญญา)

อ่านต่อ

3

พ.ย.

2563

พูดคุยกับ “คุณปฐณี สัมพันธ์ทรัพย์” คุณแม่น้องนภัทร ด.ญ.ธนภัทร สัมพันธ์ทรัพย์
ศิษย์เก่าคนเก่งของอนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม เกี่ยวกับเคล็ดลับการเลี้ยงลูกของคุณแม่ยุคใหม่

อ่านต่อ

3

พ.ย.

2563

พูดคุยกับ “น้องนภัทร ด.ญ ธนภัทร สัมพันธ์ทรัพย์”
ศิษย์เก่าคนเก่งของอนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม

อ่านต่อ

2

พ.ย.

2563

ทำไมครูอนุบาลต้องมีสกิล “จิตวิทยาเชิงบวก” Positive Psychology จิตวิทยาเชิงบวกคือการมองด้านที่สว่างแล้วดึงจุดแข็งของแต่ละคนออกมา เพื่อสร้างคุณค่าให้กับตัวเค้าผ่านกระบวนการเชิงบวก คำว่าจิตวิทยาเชิงบวกกับเด็กไม่จำเป็นต้องทำโดยนักจิตวิทยาหรือผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องนั้นโดยเฉพาะ แต่สามารถทำโดยพ่อแม่ ครู หรือผู้ที่แวดล้อมกับการเติบโตของเด็กได้ด้วยเหมือนกันค่ะ

อ่านต่อ

2

พ.ย.

2563

5 วิธี ช่วยให้ลูกตื่นเช้าแบบไม่งัวเงีย มีคุณพ่อคุณแม่ไม่น้อยที่อยากจะให้ลูกตื่นเช้าขึ้นและที่สำคัญตื่นนอนเป็นเวลา #อนุบาลเด่นหล้าเพชรเกษม จึงมีเทคนิคเล็กๆ น้อยๆ ที่เชื่อว่านอกจากจะค่อยๆ ปรับเวลานอนของลูกของคุณให้เช้าขึ้นได้แล้ว จะทำให้ลูกของคุณพ่อคุณแม่มีทัศนคติที่ดีต่อการตื่นเช้าอีกด้วยค่ะ

อ่านต่อ

2

พ.ย.

2563

เด็กวัยเตรียมอนุบาลจำเป็นจะต้องเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ กระตุ้นพัฒนาการ และศักยภาพของพวกเค้าอย่างเต็มที่ แต่เหนือสิ่งอื่นใด การเรียนรู้ของเด็กในวัยนี้จะต้องอยู่ภายใต้ความสุข ความสนุกของพวกเค้า ถึงจะเป็นการเรียนรู้ที่ได้ประสิทธิภาพสูงสุดค่ะ

อ่านต่อ

28

ต.ค.

2563

การที่พ่อแม่ ผู้ปกครองส่งลูกรักเข้าเรียนระดับอนุบาล ก็เพื่อให้เด็ก ๆ ได้รู้จักการปรับตัวให้เข้ากับสังคม ได้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นตามวัย รวมถึงได้ปูพื้นฐานด้านการเรียน การอ่านออก เขียนได้เบื้องต้น เพื่อนำไปใช้ในโรงเรียนระดับประถมต่อไป

อ่านต่อ

23

ต.ค.

2563

น้องดราก้อนวัยอายุ 8 ปี ปัจจุบันเรียนที่โรงเรียนนานาชาติเด่นหล้า DBS Y4 (ป. 3)
หนุ่มน้อยที่ชื่นชอบการเล่นกีฬาและกำลังเดินทางตามฝันด้านการเป็นนักกีฬาว่ายน้ำ
เด่นหล้า: กิจกรรมที่น้องดราก้อนชอบทำในตอนนี้

อ่านต่อ