library_books

ข่าว - เด่นหล้า

ข่าวอนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม

จำนวน 259 ข่าว

พิธีมอบเกียรติบัตรนักกีฬาว่ายน้ำ รายการ “Swimming Devilopment”

พิธีมอบเกียรติบัตรนักกีฬาว่ายน้ำ วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 ผศ.ดร.ต่อยศ ปาลเดชพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า เป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติบัตร และ แสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วม การเเข่งขันว่ายน้ำ  “เยาวชนพัฒนาฝีมือ” ณ สระว่ายน้ำธูปะเตมีย์

15

ก.ค.

2565

DENLA ACADEMY กิจกรรมมอบเกียรติบัตรนักเรียนคอร์สพิเศษ(K-Dance) ผศ.ดร.ต่อยศ ปาลเดชพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า เป็นประธานมอบเกียรติบัตร ในงานกิจกรรมการแสดงความสามารถของนักเรียน เรียนคอร์ส พิเศษ (K-Dance) เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า สาขาเพชรเกษม 12-07-65 #อนุบาลเด่นหล้า

อ่านต่อ

11

ก.ค.

2565

เจ้าหน้าที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางแค เข้ามาตรวจมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารในสถานที่ประกอบการอาหารภายในโรงเรียน เพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในสถานประกอบการอาหารอย่างสม่ำเสมอ ห้องครัวหรือบริเวณที่ใช้เตรียม ปรุง ประกอบอาหารสะอาด จัดเป็นระเบียบ ไม่มีคราบสกปรก หรือคราบไขมัน โรงอาหาร / บริเวณที่รับประทานอาหาร สะอาดอากาศโปร่ง ไม่ร้อนอบอ้าว ไม่มีฝุ่น ไม่มีกลิ่น-ควัน จากการทำอาหารรบกวน การ เลือก ใช้ วัตถุดิบ ใน การ ประกอบอาหาร สด ใหม่ ปลอดภัย 07-07-65 #อนุบาลเด่นหล้า

อ่านต่อ

11

ก.ค.

2565

DENLA ACADEMY กิจกรรมมอบเกียรติบัตรนักเรียนคอร์สพิเศษดนตรี (เดี่ยว / กลุ่ม) ผศ.ดร.ต่อยศ ปาลเดชพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า เป็นประธานมอบเกียรติบัตร ในงานกิจกรรมการแสดงความสามารถของนักเรียน เรียนคอร์ส พิเศษ (ดนตรีเดี่ยว / กลุ่ม) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า สาขาเพชรเกษม 4-07-65 #อนุบาลเด่นหล้า

อ่านต่อ

5

ก.ค.

2565

โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้าได้จัดกิจกรรมการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา กรณีพิเศษเพิ่มเติมจากการสัมมนาประจำปี (เป็นการภายใน) วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 – 12.00 น.เพื่อพัฒนาความรู้ และทักษะต่างๆ ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความรับผิดชอบของบุคลากร (รายบุคคล)ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นเพื่อกิจกรรมฯ เสริม – สร้าง – ปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน –ปฏิบัติหน้าที่, คุณธรรม – จริยธรรมเกิดขึ้นในบุคลากรทุกคน

อ่านต่อ

5

ก.ค.

2565

Congratulations โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า สาขาเพชรเกษม ขอแสดงความยินดีกับผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า ที่ผ่านคัดเลือกเข้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม (บางรัก) ได้ จำนวน 25 คน  

อ่านต่อ

5

ก.ค.

2565

โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า สาขาเพชรเกษม ขอแสดงความยินดีกับผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า ที่ผ่านคัดเลือกเข้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565  ของโรงเรียนกรุงเทพคริสเเตียนวิทยาลัย ได้ จำนวน 36 คน หมายเหตุ : กรณีมีรายชื่อนักเรียนเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

อ่านต่อ

1

ก.ค.

2565

จากศิษย์เก่าสู่การส่งลูกกลับมาเรียนที่อนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม ในปีนี้ อนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม ได้ก่อตั้งโรงเรียนเรียนแห่งนี้มาแล้ว 43 ปี คุณครูได้ส่งเด็กนักเรียนที่มีคุณภาพออกสู่สังคมมาแล้ว 43 รุ่น และหลายคนที่จบออกไปแล้วมีครอบครัว ก็กลับเข้ามาที่อนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษมอีกครั้ง ในฐานะพ่อแม่ที่มาส่งลูกเข้าเรียน  

อ่านต่อ

29

มิ.ย.

2565

ผศ.ดร.ต่อยศ ปาลเดชพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า สาขาเพชรเกษม เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ที่เข้าร่วม “การประกวดอ่านคำกลอนวันสุนทรภู่” โครงการ หนูน้อยหัวใจไทย ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม #อนุบาลเด่นหล้า 28 มิถุนายน 65

อ่านต่อ

29

มิ.ย.

2565

Congratulations โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า สาขาเพชรเกษม ขอแสดงความยินดีกับผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า ที่ผ่านคัดเลือกเข้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนเซนต์คาเบรียลได้ จำนวน 44 คน 28-06-65 #โรงเรียนเซนต์คาเบรียล #อนุบาลเด่นหล้า  

อ่านต่อ