Denla School : +662-809-1793
Every Day : 8.00 a.m. - 4.00 p.m.

ยินดีต้อนรับสู่ อนุบาลเด่นหล้า

อนุบาลเด่นหล้า มอบความรักและความเอาใจใส่ แก่นักเรียนทุกคน โดยมุ่งหวังให้ นักเรียนทุกคนเติบโตขึ้นเป็น บุคลากรที่มีคุณภาพในสังคม

เหตุผลที่ควรเลือกอนุบาลเด่นหล้า

การพิจารณาเลือกโรงเรียนให้ ลูก นับเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะ การตัดสินใจนี้ จะเป็นสิ่งที่ สำคัญที่สุดในชีวิตของลูกที่ กำหนดว่าลูกจะเติบโตในทิศทางใด

ชีวิตในโรงเรียน

นักเรียนเด่นหล้าทุกคนจะได้รับการพัฒนาทักษะที่สำคัญทั้ง 4 ด้าน ผ่านการเรียนการสอนที่ ประยุกต์วิชาการ กิจกรรม และ การเล่น เข้าด้วยกันอย่างสมดุล โดยยึดหลัก “เรียนคือเล่น เล่นคือเรียน”

ติดต่อเรา

ท่านผู้ปกครองสามารถเข้ามา เยี่ยมชม และสอบถามรายละเอียดจาก โรงเรียนได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9.30-11.30 น.

10 จุดเด่น

การจัดการเรียนการสอน ตามแนวทางของเด่นหล้า

"การดูแล"

ใส่ใจทั้งเด็กและผู้ปกครอง

การจัดเด็กในห้อง

ให้เหมาะสมกับช่วงวัย

"การเรียน การสอน"

ที่ยึดเด็กเป็นสำคัญ

"จัดวิธีการสอน"

ตามความถนัดของนักเรียน

"พัฒนาการช่วง 6 ปีแรก"

ครบทั้ง 4 ด้าน

"กิจกรรมยามเช้า"

สร้างความพร้อมก่อนเข้าเรียน

"สังคมที่ดีภายในโรงเรียน"

มีผลต่อความสำเร็จในอนาคต

"เตรียมความพร้อม"

เพื่อการเข้าเรียนต่อชั้นประถม

"ออกแบบกิจกรรม"

ให้สอดคล้องกับพัฒนาการ

"โปรแกรมดูแลเด็กพิเศษ"

ดูแลอย่างเหมาะสม

ข่าวสารเด่นหล้า

10

เม.ย.

2565

แชร์ความประทับใจ “อนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม” ติวเด็กๆ เพื่อสอบเข้าโรงเรียนสาธิต ประจำปี 2565 วันนี้ “คุณแม่อุ๊ นนทพร อุปถัมภ์นรากร” คุณแม่น้องเอวา ด.ญ. กรนิษฐ์ศิริ อุปถัมภ์นรากร
อ่านต่อ

24

เม.ย.

2566

24 เมษายน 44 ปีแห่งความประทับใจ 44 ปีแห่งการสร้างแรงบันดาลใจ 44 ปีแห่งการเป็นผู้นำด้านการศึกษา พวกเรา Denla Group ขอขอบคุณทุกคนที่ได้ร่วมฝ่าฟันทุกอุปสรรค
อ่านต่อ

16

มิ.ย.

2563

โรงเรียนเด่นหล้า พระราม 5 เพิ่มจุดคัดกรองเพิ่มอีก 1 จุด อุโมงค์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนเข้าขั้นตอนการตรวจวัดอุณหภูมิ อินฟราเรดเพื่อป้องกันเชื้อไวรัส COVID - 19
อ่านต่อ

ความสำเร็จของเด่นหล้า

3

จำนวน
สาขาของโรงเรียน

592

จำนวนครู และ
บุคลากรในโรงเรียน

23,509

จำนวนศิษย์เก่า

63,788

จำนวนผู้ติดตามผ่าน
FACEBOOK

ลงทะเบียนเข้าเยี่ยมชมอนุบาลเด่นหล้า

โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า

สาขาเพชรเกษม

โรงเรียนเด่นหล้า

สาขาพระราม 5

email