Denla School : +662-809-1793
Every Day : 8.00 a.m. - 4.00 p.m.

ยินดีต้อนรับสู่ อนุบาลเด่นหล้า

อนุบาลเด่นหล้า มอบความรักและความเอาใจใส่ แก่นักเรียนทุกคน โดยมุ่งหวังให้ นักเรียนทุกคนเติบโตขึ้นเป็น บุคลากรที่มีคุณภาพในสังคม

เหตุผลที่ควรเลือกอนุบาลเด่นหล้า

การพิจารณาเลือกโรงเรียนให้ ลูก นับเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะ การตัดสินใจนี้ จะเป็นสิ่งที่ สำคัญที่สุดในชีวิตของลูกที่ กำหนดว่าลูกจะเติบโตในทิศทางใด

рио бет

ชีวิตในโรงเรียน

นักเรียนเด่นหล้าทุกคนจะได้รับการพัฒนาทักษะที่สำคัญทั้ง 4 ด้าน ผ่านการเรียนการสอนที่ ประยุกต์วิชาการ กิจกรรม และ การเล่น เข้าด้วยกันอย่างสมดุล โดยยึดหลัก “เรียนคือเล่น เล่นคือเรียน”

ติดต่อเรา

ท่านผู้ปกครองสามารถเข้ามา เยี่ยมชม และสอบถามรายละเอียดจาก โรงเรียนได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9.30-11.30 น.

10 จุดเด่น

การจัดการเรียนการสอน ตามแนวทางของเด่นหล้า

"การดูแล"

ใส่ใจทั้งเด็กและผู้ปกครอง

การจัดเด็กในห้อง

ให้เหมาะสมกับช่วงวัย

"การเรียน การสอน"

ที่ยึดเด็กเป็นสำคัญ

"จัดวิธีการสอน"

ตามความถนัดของนักเรียน

"พัฒนาการช่วง 6 ปีแรก"

ครบทั้ง 4 ด้าน

"กิจกรรมยามเช้า"

สร้างความพร้อมก่อนเข้าเรียน

"สังคมที่ดีภายในโรงเรียน"

มีผลต่อความสำเร็จในอนาคต

"เตรียมความพร้อม"

เพื่อการเข้าเรียนต่อชั้นประถม

"ออกแบบกิจกรรม"

ให้สอดคล้องกับพัฒนาการ

"โปรแกรมดูแลเด็กพิเศษ"

ดูแลอย่างเหมาะสม

ข่าวสารเด่นหล้า

18

ม.ค.

2564

“3 กิจกรรมเพิ่มความสุข”กลับเข้าสู่โหมดอยู่บ้านกันอีกครั้งแล้วนะคะ แต่ถึงอย่างนั้นก็อย่าเพิ่งท้อไป อยากให้มองในแง่บวกว่าเราได้ช่วงเวลาที่จะได้อยู่ด้วยกันเพิ่มขึ้น ด้วยกิจกรรมง่าย ๆ ทั้ง 3 กิจกรรมนี้ ค่ะ
อ่านต่อ

16

มิ.ย.

2563

🎉🎉 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้าผ่านคัดเลือกเข้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ได้ 42 คน
อ่านต่อ

16

มิ.ย.

2563

โรงเรียนเด่นหล้า พระราม 5 เพิ่มจุดคัดกรองเพิ่มอีก 1 จุด อุโมงค์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนเข้าขั้นตอนการตรวจวัดอุณหภูมิ อินฟราเรดเพื่อป้องกันเชื้อไวรัส COVID - 19
อ่านต่อ

ความสำเร็จของเด่นหล้า

3

จำนวน
สาขาของโรงเรียน

592

จำนวนครู และ
บุคลากรในโรงเรียน

23,509

จำนวนศิษย์เก่า

63,788

จำนวนผู้ติดตามผ่าน
FACEBOOK

ลงทะเบียนเข้าเยี่ยมชมอนุบาลเด่นหล้า

โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า

สาขาเพชรเกษม

โรงเรียนเด่นหล้า

สาขาพระราม 5

JozzJoyCasinoCasinoXVavada

email