library_books

ข่าว - เด่นหล้า

ข่าวอนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม

จำนวน 276 ข่าว

พิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตรนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ที่เข้าร่วมการประกวด “นางนพมาศ” ดาวเดือนเด่นหล้า

พิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตรนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ที่เข้าร่วมการประกวด “นางนพมาศ” ดาวเดือนเด่นหล้า กิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2565 มอบใบประกาศเกียรติบัตรโดย…..คุณครูวันทนา มูลทองน้อย อาจารย์ใหญ่โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม 11 พฤศจิกายน 2565 #อนุบาลเด่นหล้า

10

พ.ย.

2565

กิจกรรมวันลอยกระทง ถือเป็นอีกหนึ่งประเพณีเก่าแก่ที่สำคัญของคนไทย จะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทย ซึ่งมักจะตรงกับช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ประเพณีนี้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์และขอขมาต่อพระแม่คงคา จึงมักจะเห็นในหลายพื้นที่จัดงานเทศกาลลอยกระทงตามบริเวณที่ติดกับแม่น้ำ ลำคลอง หรือ แหล่งน้ำต่าง ๆ ซึ่งแต่ละพื้นที่ก็จะมีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจแตกต่างกันไป

อ่านต่อ

10

พ.ย.

2565

DLTS Open House เปิดบ้านแนะนำหลักสูตร Denla Trilingual School หลักสูตรนานาชาติ 3 ภาษา อังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 09.00-11.15 น. . พบกับ Dr.Matthew Fahey ครูใหญ่ DLTS แนะนำหลักสูตร •แนวโน้มทิศทางการศึกษา •สิ่งที่นักเรียนจะได้รับจากการเรียนในหลักสูตรนานาชาติ •การคัดเลือกครูเจ้าของภาษา •จุดเด่นสำคัญของหลักสูตร Denla Trilingual School •การเตรียมนักเรียนให้มีกระบวนความคิด และทักษะต่างๆ สำหรับโลกในอนาคต

อ่านต่อ

31

ต.ค.

2565

Denla Happy Halloween งานปาร์ตี้  ตามประเพณีในวันฮาโลวีนมักจะมีการเล่นเกมส์ต่างๆ และ การแต่งกายประจำเทศกาลฮาโลวีน คือแต่งเป็นสัตว์ประหลาด เช่นผีร้าย โครงกระดูก แม่มด และภูต สาเหตุก็เนื่องมาจาก เพื่อต้องการทำให้ปิศาจร้ายกลัว ซึ่งการแต่งกายส่วนใหญ่มักจะเอาแบบอย่างมาจากบทประพันธ์มากกว่าที่จะเป็นความเชื่อของท้องถิ่น เช่น ตัวละครต่าง ๆ จากโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และสิ่งอื่น ๆ ที่มีชื่อเสียง โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม

อ่านต่อ

23

ต.ค.

2565

พิธีมอบใบประกาศ การแข่งขันเชาวน์ปัญญา หัวข้อ“อนุกรม” ระดับชั้นอนุบาล 1-3 จัดโดย Denla Brain Fitness Camp ภาคเรียนพิเศษตุลาคม 2565 มอบโดย อาจารย์ใหญ่ วันทนา มูลทองน้อย โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม #อนุบาลเด่นหล้า

อ่านต่อ

23

ต.ค.

2565

พุธที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2565 คณะผู้บริหารโรงเรียนในเครือเด่นหล้า โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า (เพชรเกษม) โรงเรียนเด่นหล้า พระราม 5 และโรงเรียนนานาชาติ DBS ทั้ง 3 สาขา ได้เข้ารับการฝึกอบรม “การเอาตัวรอดจากสถานการณ์คนร้ายกราดยิง” ณ โรงเรียนเด่นหล้า พระราม 5 จังหวัดนนทบุรี จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ พันตำรวจโท อนุพงษ์ ลิ้มศิริ สารวัตรกลุ่มงานการฝึกแบบตำรวจ ศูนย์ฝึกตำรวจ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ (สามพราน) การอบรมตลอดช่วงเช้า วิธีการเอาตัวรอดในสถานการณ์กราดยิง การจำลองสถานการณ์ประกอบการฝึกอบรม  

อ่านต่อ

18

ต.ค.

2565

กิจกรรมพิธิมอบใบประกาศ แคมป์ Denla Math Club DENLA HOLIDAY CAMP 3 3 Clubs กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อเด็กนักเรียนอนุบาลเด่นหล้า เทอม 1/ 2565 ตั้งแต่ 26 – 30 กันยายน 65 มอบใบประกาศโดย…ผศ.ดร.ต่อยศ ปาลเดชพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ #อนุบาลเด่นหล้า 18-10-65

อ่านต่อ

18

ต.ค.

2565

กิจกรรมพิธิมอบใบประกาศ แคมป์ Denla Thai Club DENLA HOLIDAY CAMP 3 3 Clubs กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อเด็กนักเรียนอนุบาลเด่นหล้า เทอม 1/ 2565 ตั้งแต่ 26 – 30 กันยายน 65 มอบใบประกาศโดย…ผศ.ดร.ต่อยศ ปาลเดชพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ

อ่านต่อ

18

ต.ค.

2565

กิจกรรมพิธิมอบใบประกาศ แคมป์ Denla English Club DENLA HOLIDAY CAMP 3 3 Clubs กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อเด็กนักเรียนอนุบาลเด่นหล้า เทอม 1/ 2565 ตั้งแต่ 26 – 30 กันยายน 65 มอบใบประกาศโดย…ผศ.ดร.ต่อยศ ปาลเดชพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ

อ่านต่อ

17

ต.ค.

2565

พิธีทำบุญตักบาตร, สวดมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเด่นหล้าเพชรเกษม 13 ตุลาคม 2565  

อ่านต่อ