keyboard_arrow_left กลับ

กิจกรรมพิธิมอบใบประกาศ แคมป์ Denla English Club DENLA HOLIDAY CAMP 3

watch_later 18 ต.ค. 2565
person ณัฐณิชา ถินคำไสย์
กิจกรรมพิธิมอบใบประกาศ แคมป์ Denla English Club
DENLA HOLIDAY CAMP 3
3 Clubs กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อเด็กนักเรียนอนุบาลเด่นหล้า เทอม 1/ 2565
ตั้งแต่ 26 – 30 กันยายน 65
มอบใบประกาศโดย…ผศ.ดร.ต่อยศ ปาลเดชพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ

ข่าวเด่นหล้าอื่นๆ

16

มิ.ย.

2565

ในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงนี้ โรคต่างๆ อาจเกิดขึ้นได้ ทางโรงเรียนจึงได้นำสาเหตุ อาการ และการป้องกันดูแลโรคติดต่อต่างๆ เพื่อให้ท่านผู้ปกครองช่วยดูแล และหาทางป้องกันบุตรหลานขณะอยู่ที่บ้าน ร่วมกับทางโรงเรียนเพื่อสุขอนามัยที่ดีของนักเรียน

อ่านต่อ

27

ต.ค.

2565

อ่านต่อ

17

มิ.ย.

2565

คุณครูยุพิศ เมืองศรีมาตร ครูใหญ่ฝ่ายอนุบาล มอบใบประกาศให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฝึกความกล้าแสดงออก โดยเป็นพิธีกรในกิจกรรมเปิดโครงการเด่นหล้ายอดนักอ่าน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565

อ่านต่อ