Denla School : +662-809-1793
Every Day : 8.00 a.m. - 4.00 p.m.

ยินดีต้อนรับสู่

อนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม

ติดต่อเรา

คอร์สและกิจกรรมพิเศษ

ข่าวสาร - เด่นหล้า

16

มิ.ย.

2563

ปัจจุบันการสอนให้เด็กมีความรู้ทุกด้านเป็นเรื่องที่ต้องทำควบคู่ไปกับการสอนทักษะการใช้ชีวิต เพราะในโลกอนาคตเทคโนโลยี หุ่นยนต์หรือ AI จะสามารถทำหน้าที่ได้ดีไม่แพ้มนุษย์ ทั้ง 4 ทักษะ
อ่านต่อ

16

มิ.ย.

2563

การอ่านเป็นทักษะที่สำคัญมากสำหรับเด็ก และการปลูกฝังให้เด็กเล็กรักการอ่านนั้น สามารถเป็นสะพานให้เขาเดินทางไปสู่ความสำเร็จในอนาคตได้ด้วยค่ะ จึงมี 9 เทคนิคการสร้างนิสัยรักการอ่าน
อ่านต่อ

16

มิ.ย.

2563

สมองมีความสามารถในการเรียนรู้ และปรับตัวตามแต่ละช่วงวัย และมีงานวิจัยพบว่าพันธุกรรม การเลี้ยงดู รวมถึงสภาพแวดล้อม ล้วนแล้วแต่มีผลต่อพัฒนาการด้านสมองของเด็ก
อ่านต่อ

ลงทะเบียนเข้าเยี่ยมชมอนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม

โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า

สาขาเพชรเกษม