keyboard_arrow_left กลับ

DENLA CREATIVE CAMP : ศูนย์รวมกิจกรรมสร้างสรรค์..เด็กช่างคิดกับสิ่งประดิษฐ์มหัศจรรย์

watch_later 3 พ.ย. 2563
person ณัฐณิชา ถินคำไสย์

DENLA CREATIVE CAMP : ศูนย์รวมกิจกรรมสร้างสรรค์..เด็กช่างคิดกับสิ่งประดิษฐ์มหัศจรรย์

เน้นส่งเสริมพัฒนาการ 4 ด้าน (ร่างกาย/อารมณ์-จิตใจ/สังคม/สติปัญญา) เรียนรู้ & พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ฝึกสมาธิ กิจกรรมเน้นนักเรียนได้เรียนรู้-คิด-สร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆในแบบต่างกัน

 

ข่าวเด่นหล้าอื่นๆ

17

ก.ย.

2564

🎉Congratulations🎉 โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า สาขาเพชรเกษม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนอนุบาลเด่นหล้าที่ผ่านการคัดเลือกเข้าชั้น ป.1 “โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม” ได้ 29 คน (ผ่านคัดเลือกเข้า 100 %)

อ่านต่อ

24

พ.ค.

2564

“รับมือกับพฤติกรรมเด็กๆ ในช่วงโควิด 19” 👶🏻👧🏻🧒🏻👦🏻
การที่เด็กๆ ต้องหยุดอยู่บ้าน ไม่ได้ออกไปทำกิจกรรมนอกบ้าน ไม่ได้ออกไปเล่นกับเพื่อนๆ ไม่ได้ออกไปเจอคุณครู เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด 19 นี้ อาจส่งผลต่อความรู้สึกของเด็กๆ

อ่านต่อ

30

ก.ค.

2564

รวมภาพบรรยากาศอนุบาล 1, 2 กิจกรรมการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์
29/7/64
โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม
#denlaschool
#อนุบาลเด่นหล้า

อ่านต่อ