keyboard_arrow_left กลับ

DENLA CREATIVE CAMP : ศูนย์รวมกิจกรรมสร้างสรรค์..เด็กช่างคิดกับสิ่งประดิษฐ์มหัศจรรย์

watch_later 3 พ.ย. 2563
person ณัฐณิชา ถินคำไสย์

DENLA CREATIVE CAMP : ศูนย์รวมกิจกรรมสร้างสรรค์..เด็กช่างคิดกับสิ่งประดิษฐ์มหัศจรรย์

เน้นส่งเสริมพัฒนาการ 4 ด้าน (ร่างกาย/อารมณ์-จิตใจ/สังคม/สติปัญญา) เรียนรู้ & พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ฝึกสมาธิ กิจกรรมเน้นนักเรียนได้เรียนรู้-คิด-สร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆในแบบต่างกัน

 

ข่าวเด่นหล้าอื่นๆ

16

มิ.ย.

2565

ในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงนี้ โรคต่างๆ อาจเกิดขึ้นได้ ทางโรงเรียนจึงได้นำสาเหตุ อาการ และการป้องกันดูแลโรคติดต่อต่างๆ เพื่อให้ท่านผู้ปกครองช่วยดูแล และหาทางป้องกันบุตรหลานขณะอยู่ที่บ้าน ร่วมกับทางโรงเรียนเพื่อสุขอนามัยที่ดีของนักเรียน

อ่านต่อ

27

ต.ค.

2565

อ่านต่อ

17

มิ.ย.

2565

คุณครูยุพิศ เมืองศรีมาตร ครูใหญ่ฝ่ายอนุบาล มอบใบประกาศให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฝึกความกล้าแสดงออก โดยเป็นพิธีกรในกิจกรรมเปิดโครงการเด่นหล้ายอดนักอ่าน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565

อ่านต่อ