keyboard_arrow_left กลับ

6 ประโยชน์ของการเล่นบทบาทสมมติ

watch_later 11 ก.ย. 2563
person ณัฐณิชา ถินคำไสย์

 

6 ประโยชน์ของการเล่นบทบาทสมมติ

#การเล่นบทบาทสมมติ เปรียบเสมือนโลกอีกใบของเด็ก ๆ ที่ไม่เพียงแค่ให้ความสนุกเพลิดเพลินเท่านั้น แต่ยังส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา รวมถึงการค้นพบตัวตนของตัวเอง วันนี้อนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม ได้รวม 6 ประโยชน์จากการเล่นบทบาทสมมติมาฝากค่ะ

  1. ช่วยความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ

ระหว่างที่เล่นบทบาทสมมติ จะช่วยกระตุ้นความคิดของเด็กผูกเป็นเรื่องราว แล้วเชื่อมโยงความคิดสร้างสรรค์เข้ากับความทรงจำที่เคยได้พบเห็นมา อย่างเช่น การสมบทเป็นคุณครู เด็กจะนึกถึงช่วงเวลาที่อยู่ในห้องเรียน จำได้ว่าวิธีการพูดของคุณครูเป็นอย่างไร คุณครูทำอะไรบ้าง เด็กก็จะจดจำและจินตนาการออกมาผ่านการแสดงท่าทางตามบทบาทนั้น และหากเด็ก ๆ ได้รับความร่วมมือจากพ่อแม่ หรือคุณครูเป็นอย่างดี ยังช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เด็ก ๆ อยากทำอาชีพนั้น ๆ ในอนาคตได้อีกด้วย

  1. ช่วยพัฒนาการด้านอารมณ์

การเล่นบทบาทสมมติ เด็กจะได้เรียนรู้ในเรื่องการแสดงออกด้านอารมณ์ที่เหมาะสม เช่น ถ้าเล่นกับตุ๊กตาต้องพูดเพราะ ๆ เล่นเบา ๆ หรือถ้าเล่นกับเพื่อนต้องเล่นอย่างระมัดระวัง มีการแบ่งปัน และรอคอย สิ่งเหล่านี้จะทำให้ลูกเกิดการเรียนรู้ และสามารถปรับอารมณ์ให้เหมาะสมเมื่อต้องออกไปเจอสังคมภายนอก

  1. ช่วยด้านความจำ

การเล่นบทบาทสมมติจะต้องมีการจดจำเรื่องราว จดจำบทบาท จดจำบุคลิกท่าทางที่ใกล้เคียงของตัวละครนั้น  ไม่ว่าจะเป็นบทบาทการสร้างจากจินตนาการ หรือบทบาทสมมติตัวละคร ล้วนแล้วต้องกระตุ้นเรื่องความจำด้วย อาจเป็นการจำจากประสบการณ์ในชีวิต หรือจำจากการเลียนแบบ ซึ่งพ่อแม่ก็สามารถช่วยต่อยอดในการช่วยกระตุ้นความจำได้ด้วย

  1. ช่วยพัฒนาการทางภาษา

ภาษาเป็นอีกหนึ่งทักษะที่เด็ก ๆ จำเป็นต้องมีอย่างแตกฉาน ซึ่งการเล่นบทบาทสมมตินั้น ช่วยในส่วนนี้ได้มากเลยทีเดียว แม้แต่ในเวลาที่เด็กเล่นกับเพื่อนในจินตนาการของตัวเอง เด็ก ๆ ก็ยังได้พูดคุย พูดออกเสียง ยิ่งถ้าหากเด็ก ๆ ได้เล่นบทบาทสมมติกับพ่อแม่ หรือกับคุณครู พวกเขายังจะมีโอกาสได้รับรู้คำศัพท์ใหม่เพิ่มเติมระหว่างการเล่น เพราะฉะนั้นการเล่นบทบาทสมมติ ถือเป็นวิธีการป้อนคำศัพท์ให้กับเด็ก ๆ ได้เป็นอย่างดี

  1. ช่วยด้านการเข้าสังคม

ทักษะสังคมหมายถึงความสามารถในการดำรงชีวิตในสังคม ซึ่งการเล่นบทบาทสมมตินั้นเป็นการสนับสนุนให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้กฎกติกาการเข้าสังคม การปรับตัวเข้าหากัน การสร้างความสัมพันธ์ การเป็นผู้นำและการเป็นผู้ตาม รวมทั้งการรู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมถึงยังเป็นการส่งเสริมให้เด็ก ๆ เกิดความรัก ความสามัคคีในกลุ่มเพื่อน

  1. ช่วยด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย

เด็กจะได้เรียนรู้การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กในการหยิบจับสิ่งของต่าง ๆ เช่น การเล่นเป็นแม่ครัว จะต้องมีการหยิบหม้อ กระทะ รวมถึงการเล่นเป็นทหาร ที่ต้องมีการปีนป่าย การกระโดด การวิ่ง ทำให้เด็กได้ฝึกฝนการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ให้คล่องแคล่ว

ข่าวเด่นหล้าอื่นๆ

16

มิ.ย.

2565

ในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงนี้ โรคต่างๆ อาจเกิดขึ้นได้ ทางโรงเรียนจึงได้นำสาเหตุ อาการ และการป้องกันดูแลโรคติดต่อต่างๆ เพื่อให้ท่านผู้ปกครองช่วยดูแล และหาทางป้องกันบุตรหลานขณะอยู่ที่บ้าน ร่วมกับทางโรงเรียนเพื่อสุขอนามัยที่ดีของนักเรียน

อ่านต่อ

27

ต.ค.

2565

อ่านต่อ

17

มิ.ย.

2565

คุณครูยุพิศ เมืองศรีมาตร ครูใหญ่ฝ่ายอนุบาล มอบใบประกาศให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฝึกความกล้าแสดงออก โดยเป็นพิธีกรในกิจกรรมเปิดโครงการเด่นหล้ายอดนักอ่าน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565

อ่านต่อ