keyboard_arrow_left กลับ

6 กิจกรรมสนุกๆ ในห้องเรียน “เด็กสายเตรียมอนุบาล”

watch_later 2 พ.ย. 2563
person ณัฐณิชา ถินคำไสย์

6 กิจกรรมสนุกๆ ในห้องเรียน
“เด็กสายเตรียมอนุบาล”

เด็กวัยเตรียมอนุบาลจำเป็นจะต้องเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ กระตุ้นพัฒนาการ และศักยภาพของพวกเค้าอย่างเต็มที่ แต่เหนือสิ่งอื่นใด การเรียนรู้ของเด็กในวัยนี้จะต้องอยู่ภายใต้ความสุข ความสนุกของพวกเค้า ถึงจะเป็นการเรียนรู้ที่ได้ประสิทธิภาพสูงสุดค่ะ

วันนี้อนุบาลเด่นหล้าจึงรวมกิจกรรมในห้องเรียนเด็กสายเตรียมมาฝากค่ะ ทุกกิจกรรมที่เด่นหล้า เพชรเกษม เด็กๆ จะได้เรียนรู้และมีความสุขอย่างเต็มที่ มาดูกันค่ะว่ามีกิจกรรมอะไรบ้าง แล้วแต่ละกิจกรรมมีประโยชน์ต่อเด็ก ๆ อย่างไร

ข่าวเด่นหล้าอื่นๆ

16

มิ.ย.

2563

🎉🎉 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้าผ่านคัดเลือกเข้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ได้ 42 คน

อ่านต่อ

16

มิ.ย.

2563

การอ่านเป็นทักษะที่สำคัญมากสำหรับเด็ก และการปลูกฝังให้เด็กเล็กรักการอ่านนั้น สามารถเป็นสะพานให้เขาเดินทางไปสู่ความสำเร็จในอนาคตได้ด้วยค่ะ จึงมี 9 เทคนิคการสร้างนิสัยรักการอ่าน

อ่านต่อ

18

ม.ค.

2564

“3 กิจกรรมเพิ่มความสุข”กลับเข้าสู่โหมดอยู่บ้านกันอีกครั้งแล้วนะคะ แต่ถึงอย่างนั้นก็อย่าเพิ่งท้อไป อยากให้มองในแง่บวกว่าเราได้ช่วงเวลาที่จะได้อยู่ด้วยกันเพิ่มขึ้น ด้วยกิจกรรมง่าย ๆ ทั้ง 3 กิจกรรมนี้ ค่ะ

อ่านต่อ