keyboard_arrow_left กลับ

4Cs ทักษะที่เด็กควรมีในศตวรรษที่ 21

watch_later 16 มิ.ย. 2563
person admin

 

ปัจจุบันการสอนให้เด็กมีความรู้ทุกด้านเป็นเรื่องที่ต้องทำควบคู่ไปกับการสอนทักษะการใช้ชีวิต

เพราะในโลกอนาคตเทคโนโลยี หุ่นยนต์หรือ AI จะสามารถทำหน้าที่ได้ดีไม่แพ้มนุษย์

ทั้ง 4 ทักษะ นี้ เปรียบเสมือนภูมิคุ้มกันให้เด็กๆ ได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ในโลกอนาคต

 

  1. คิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ Creativity and Innovation

ในยุคที่มีสิ่งใหม่ ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา ทักษะนี้จึงมีความสำคัญอย่างมาก หลายคนเข้าใจว่าความคิดสร้างสรรค์คือพรสวรรค์ ในความจริงแล้วทุกคนสามารถสร้างหรือฝึกให้เป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์ได้ ด้วยการฝึกแก้ปัญหา ฝึกคิดเป็นระบบ ไปพร้อมกับการคิดค้นทำสิ่งใหม่ ๆ แบบไร้ขีดจำกัด และจะต้องต่อยอดไอเดียให้เกิดเป็นรูปธรรมได้ค่ะ

 

  1. คิดวิเคราะห์เป็น แก้ปัญหาได้ Critical Thinking and Problem Solving

ปัญญาประดิษฐ์จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในโลกอนาคต การบ่มเพาะให้เด็กเป็นนักแก้ปัญหาจะทำให้เข้ามีจุดยืนที่แข็งแรงได้ ทักษะนี้คือการรู้จักคิดแบบมีวิจารณญาณ สามารถจัดการกับปัญหาได้อย่างมีเหตุผล รู้จักสังเกต และชอบตั้งคำถามอยู่เสมอ อีกทั้งต้องเข้าใจสถานการณ์สามารถอธิบายผ่านมุมมองที่หลากหลายได้ สุดท้ายต้องรู้จักผสมผสานวิธีการแก้ปัญหาไปใช้กับเรื่องใหม่ได้ด้วยค่ะ

 

  1. สื่อสารเหมาะสม มีประสิทธิภาพ Communication

ศิลปะการสื่อสารถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานในอนาคต เด็กนักเรียนจะต้องมีทักษะการพูด การเขียน และแสดงท่าทางที่ถูกต้องเหมาะสม เข้าถึงข้อมูลและตีความหมายได้ถูกต้อง ที่สำคัญต้องนำเสนอออกไปอย่างชัดเจน รวมถึงผสมผสานการใช้สื่อและเทคโนโลยีได้ตรงกับวัตถุประสงค์ สุดท้ายแล้วเด็ก ๆ จะต้องสื่อสารเพื่ออยู่ร่วมกับคนอื่นให้ได้ด้วยค่ะ

 

  1. ร่วมงานกับผู้อื่นได้ Collaboration

ฝึกให้เด็ก ๆ เรียนรู้การอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคม ซึ่งนอกจากรู้จักการปรับตัว การทำงานเป็นทีมเวิร์ค การมีความผิดชอบในหน้าที่ของตัวเอง และรับผิดชอบต่อส่วนรวมแล้ว การยอมรับความแตกต่าง ความสามารถของผู้อื่น ถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากเช่นกันค่ะ

 

 

#อนุบาลเด่นหล้าเพชรเกษมดีที่สุดในย่านนี้

ข่าวเด่นหล้าอื่นๆ

11

เม.ย.

2564

การแสดงโชว์กิจกรรมวันนี้ ชั้นอนุบาล 3
Accomplishment Denla Kindergarten
โครงการสัมฤทธิผลอนุบาล 3 วันที่ 24 – 27 มีนาคม 2564
โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม

อ่านต่อ

24

พ.ค.

2564

6 วิธีสอนให้ลูกรู้จัก “คุณค่าของเงิน” 💸💰
👨‍👩‍👧‍👦 พ่อแม่หลายคนอาจคิดว่าเรื่องเงินเป็นเรื่องที่ไกลตัวเด็ก จนมองข้ามไปว่าสักวันหนึ่งลูกก็ต้องทำความเข้าใจเรื่องนี้อยู่ดี
ฉะนั้น… จะดีกว่ามั้ย ถ้าหากเรา “ปลูกฝังมุมมองการเงินที่ดีให้ลูกตั้งแต่ยังเล็กๆ”

อ่านต่อ

24

พ.ค.

2564

“รับมือกับพฤติกรรมเด็กๆ ในช่วงโควิด 19” 👶🏻👧🏻🧒🏻👦🏻
การที่เด็กๆ ต้องหยุดอยู่บ้าน ไม่ได้ออกไปทำกิจกรรมนอกบ้าน ไม่ได้ออกไปเล่นกับเพื่อนๆ ไม่ได้ออกไปเจอคุณครู เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด 19 นี้ อาจส่งผลต่อความรู้สึกของเด็กๆ

อ่านต่อ