keyboard_arrow_left กลับ

4Cs ทักษะที่เด็กควรมีในศตวรรษที่ 21

watch_later 16 มิ.ย. 2563
person admin

 

ปัจจุบันการสอนให้เด็กมีความรู้ทุกด้านเป็นเรื่องที่ต้องทำควบคู่ไปกับการสอนทักษะการใช้ชีวิต

เพราะในโลกอนาคตเทคโนโลยี หุ่นยนต์หรือ AI จะสามารถทำหน้าที่ได้ดีไม่แพ้มนุษย์

ทั้ง 4 ทักษะ นี้ เปรียบเสมือนภูมิคุ้มกันให้เด็กๆ ได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ในโลกอนาคต

 

  1. คิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ Creativity and Innovation

ในยุคที่มีสิ่งใหม่ ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา ทักษะนี้จึงมีความสำคัญอย่างมาก หลายคนเข้าใจว่าความคิดสร้างสรรค์คือพรสวรรค์ ในความจริงแล้วทุกคนสามารถสร้างหรือฝึกให้เป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์ได้ ด้วยการฝึกแก้ปัญหา ฝึกคิดเป็นระบบ ไปพร้อมกับการคิดค้นทำสิ่งใหม่ ๆ แบบไร้ขีดจำกัด และจะต้องต่อยอดไอเดียให้เกิดเป็นรูปธรรมได้ค่ะ

 

  1. คิดวิเคราะห์เป็น แก้ปัญหาได้ Critical Thinking and Problem Solving

ปัญญาประดิษฐ์จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในโลกอนาคต การบ่มเพาะให้เด็กเป็นนักแก้ปัญหาจะทำให้เข้ามีจุดยืนที่แข็งแรงได้ ทักษะนี้คือการรู้จักคิดแบบมีวิจารณญาณ สามารถจัดการกับปัญหาได้อย่างมีเหตุผล รู้จักสังเกต และชอบตั้งคำถามอยู่เสมอ อีกทั้งต้องเข้าใจสถานการณ์สามารถอธิบายผ่านมุมมองที่หลากหลายได้ สุดท้ายต้องรู้จักผสมผสานวิธีการแก้ปัญหาไปใช้กับเรื่องใหม่ได้ด้วยค่ะ

 

  1. สื่อสารเหมาะสม มีประสิทธิภาพ Communication

ศิลปะการสื่อสารถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานในอนาคต เด็กนักเรียนจะต้องมีทักษะการพูด การเขียน และแสดงท่าทางที่ถูกต้องเหมาะสม เข้าถึงข้อมูลและตีความหมายได้ถูกต้อง ที่สำคัญต้องนำเสนอออกไปอย่างชัดเจน รวมถึงผสมผสานการใช้สื่อและเทคโนโลยีได้ตรงกับวัตถุประสงค์ สุดท้ายแล้วเด็ก ๆ จะต้องสื่อสารเพื่ออยู่ร่วมกับคนอื่นให้ได้ด้วยค่ะ

 

  1. ร่วมงานกับผู้อื่นได้ Collaboration

ฝึกให้เด็ก ๆ เรียนรู้การอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคม ซึ่งนอกจากรู้จักการปรับตัว การทำงานเป็นทีมเวิร์ค การมีความผิดชอบในหน้าที่ของตัวเอง และรับผิดชอบต่อส่วนรวมแล้ว การยอมรับความแตกต่าง ความสามารถของผู้อื่น ถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากเช่นกันค่ะ

 

 

#อนุบาลเด่นหล้าเพชรเกษมดีที่สุดในย่านนี้

ข่าวเด่นหล้าอื่นๆ

11

มิ.ย.

2564

“การเรียนออนไลน์” ของเด็กอนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม
ในสถานการณ์ Covid-19 ทุกคนก็ล้วนแล้วแต่ห่วงใยคนในครอบครัว
เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้อย่างเหมาะสมกับวัยของเค้า และอยู่ภายใต้เงื่อนไข ข้อจำกัดในสถานการณ์ปัจจุบัน

อ่านต่อ

19

ส.ค.

2564

รวมภาพบรรยากาศกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์คุณครูโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า สาขาเพชรเกษม

18/8/64
โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม
#denlaschool
#อนุบาลเด่นหล้า
#เรียนออนไลน์

อ่านต่อ

11

มิ.ย.

2564

คณะผู้บริหาร, คุณครู, เจ้าหน้าที่, พนักงานขับรถ, และบุคลากรโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้าทุกคน (สาขาเพชรเกษม)
ร่วมใจ เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เพื่อสุขอนามัยตามมาตรการสถานการณ์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

อ่านต่อ