keyboard_arrow_left กลับ

4Cs ทักษะที่เด็กควรมีในศตวรรษที่ 21

watch_later 16 มิ.ย. 2563
person admin

 

ปัจจุบันการสอนให้เด็กมีความรู้ทุกด้านเป็นเรื่องที่ต้องทำควบคู่ไปกับการสอนทักษะการใช้ชีวิต

เพราะในโลกอนาคตเทคโนโลยี หุ่นยนต์หรือ AI จะสามารถทำหน้าที่ได้ดีไม่แพ้มนุษย์

ทั้ง 4 ทักษะ นี้ เปรียบเสมือนภูมิคุ้มกันให้เด็กๆ ได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ในโลกอนาคต

 

  1. คิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ Creativity and Innovation

ในยุคที่มีสิ่งใหม่ ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา ทักษะนี้จึงมีความสำคัญอย่างมาก หลายคนเข้าใจว่าความคิดสร้างสรรค์คือพรสวรรค์ ในความจริงแล้วทุกคนสามารถสร้างหรือฝึกให้เป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์ได้ ด้วยการฝึกแก้ปัญหา ฝึกคิดเป็นระบบ ไปพร้อมกับการคิดค้นทำสิ่งใหม่ ๆ แบบไร้ขีดจำกัด และจะต้องต่อยอดไอเดียให้เกิดเป็นรูปธรรมได้ค่ะ

 

  1. คิดวิเคราะห์เป็น แก้ปัญหาได้ Critical Thinking and Problem Solving

ปัญญาประดิษฐ์จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในโลกอนาคต การบ่มเพาะให้เด็กเป็นนักแก้ปัญหาจะทำให้เข้ามีจุดยืนที่แข็งแรงได้ ทักษะนี้คือการรู้จักคิดแบบมีวิจารณญาณ สามารถจัดการกับปัญหาได้อย่างมีเหตุผล รู้จักสังเกต และชอบตั้งคำถามอยู่เสมอ อีกทั้งต้องเข้าใจสถานการณ์สามารถอธิบายผ่านมุมมองที่หลากหลายได้ สุดท้ายต้องรู้จักผสมผสานวิธีการแก้ปัญหาไปใช้กับเรื่องใหม่ได้ด้วยค่ะ

 

  1. สื่อสารเหมาะสม มีประสิทธิภาพ Communication

ศิลปะการสื่อสารถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานในอนาคต เด็กนักเรียนจะต้องมีทักษะการพูด การเขียน และแสดงท่าทางที่ถูกต้องเหมาะสม เข้าถึงข้อมูลและตีความหมายได้ถูกต้อง ที่สำคัญต้องนำเสนอออกไปอย่างชัดเจน รวมถึงผสมผสานการใช้สื่อและเทคโนโลยีได้ตรงกับวัตถุประสงค์ สุดท้ายแล้วเด็ก ๆ จะต้องสื่อสารเพื่ออยู่ร่วมกับคนอื่นให้ได้ด้วยค่ะ

 

  1. ร่วมงานกับผู้อื่นได้ Collaboration

ฝึกให้เด็ก ๆ เรียนรู้การอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคม ซึ่งนอกจากรู้จักการปรับตัว การทำงานเป็นทีมเวิร์ค การมีความผิดชอบในหน้าที่ของตัวเอง และรับผิดชอบต่อส่วนรวมแล้ว การยอมรับความแตกต่าง ความสามารถของผู้อื่น ถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากเช่นกันค่ะ

 

 

#อนุบาลเด่นหล้าเพชรเกษมดีที่สุดในย่านนี้

ข่าวเด่นหล้าอื่นๆ

4

ก.ค.

2565

Positive Parenting Tips เคล็ดลับการเลี้ยงลูกเชิงบวก Kind and Firm ใจดี แต่เอาจริง ผู้ปกครองหลายท่านคงจะเกิดความสับสน ว่าตกลงจะเลี้ยงลูกด้วยวิธีไหนดี ระหว่างใจดี และตอบสนองความต้องการของลูก หรือจะเลี้ยงด้วยความเข้มงวด และหลายท่านคงจะตัดสินใจเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือไม่ก็จบลงด้วยการตามใจบางครั้ง และเข้มงวดบางครั้ง และเกิดความไม่สม่ำเสมอในการฝึกวินัยลูก และที่แย่ไปกว่านั้นคือ มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเข้มงวดเกินไป และอีกฝ่ายใจดีเกินไป จนลูกเกิดความสับสน และทำให้การฝึกวินัยลูกเสียไปหมดทั้งระบบ วันนี้ โรงเรียนเด่นหล้า พระราม 5 ขอนำเสนอเทคนิคการเลี้ยงลูกเชิงบวกข้อที่ 1 คือ Kind and Firm at the Same Time (ใจดี แต่เอาจริงในเวลาเดียวกัน) ตัวอย่างการใช้ Kind and Firm at the Same Time 1. ลูกไม่อยากแปรงฟัน “แม่รู้ว่าหนูไม่อยากแปรงฟันมางั้นเรามาแปรงฟันด้วยกันดีกว่า ” (Kind คือ ยอมรับความรู้สึกว่าลูกไม่ชอบ และ […]

อ่านต่อ

15

พ.ย.

2565

Denla Weekly News จดหมายสัมพันธ์ฉบับวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือข้อเสนอแนะ ได้ดังนี้ ธุรการ Line@: https://lin.ee/vz3n6OW Tel. 02-459-5692-4 การเงิน Line@: https://lin.ee/ZyQtlbL Tel. 02-459-5692-4 หลักสูตร DLTS – Denla Trilingual School ฝ่ายอนุบาล (Pre-school) และฝ่ายประถม (Primary) Line: @dlts Tel. 099-354-3937, 062-821-4964 หลักสูตร Denla Playgroup Line@: https://lin.ee/RrTogQB Tel. 099-349-7470 คอร์สพิเศษหลังเลิกเรียน Line@: https://page.line.me/005erznf Tel. 099-3494370 สายตรงครูใหญ่ https://www.denlaschool.ac.th/rama5-contact/ 15/11/65 #เด่นหล้าพระราม5

อ่านต่อ

7

พ.ย.

2565

Denla Weekly News จดหมายสัมพันธ์ฉบับวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือข้อเสนอแนะ ได้ดังนี้ ธุรการ Line@: https://lin.ee/vz3n6OW Tel. 02-459-5692-4 หลักสูตร DLTS – Denla Trilingual School ฝ่ายอนุบาล (Pre-school) และฝ่ายประถม (Primary) Line: @dlts Tel. 099-354-3937, 062-821-4964 หลักสูตร Denla Playgroup Line@: https://lin.ee/RrTogQB Tel. 099-349-7470 คอร์สพิเศษหลังเลิกเรียน Line@: https://page.line.me/005erznf Tel. 099-3494370 สายตรงครูใหญ่ https://www.denlaschool.ac.th/rama5-contact/ 7/11/65 #เด่นหล้าพระราม5

อ่านต่อ