keyboard_arrow_left กลับ

4 เทคนิคการสอนของคุณครูอนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม เพื่อการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียน

watch_later 1 ก.ย. 2563
person ณัฐณิชา ถินคำไสย์

 

4 เทคนิคการสอนของคุณครูอนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม

เพื่อการเรียนรู้อย่างมี

ความสุขของนักเรียน

นอกจากหลักสูตรการเรียนการสอนที่จะช่วยให้เด็กนักเรียนมีความเข้าใจและมีพัฒนาที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้ว #บรรยากาศในห้องเรียน และ #รูปแบบการสอนของคุณครู ล้วนแต่มีผลต่อการเรียนรู้ของเด็ก ๆ นะคะ

มาดูกันค่ะ ว่ารูปแบบการสอนของคุณครูอนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษมเป็นอย่างไร

คุณครูช่วยให้เด็กมีความมั่นใจและกล้าแสดงออก: คุณครูจะออกแบบกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กทุกคนได้แสดงออกบ่อย ๆ เช่น การให้ออกมาร้องเพลง การให้เล่าความชอบ ความสนใจของตัวเอง หรือการเล่านิทานอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยให้เด็ก ๆ มีความคิดสร้างสรรค์และมีความกล้าแสดงออก มีความมั่นใจ และยังช่วยลดอาการประหม่าลงไปได้ด้วยค่ะ นอกจากนั้นทุกกิจกรรมในห้องเรียน คุณครูจะเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนได้แสดงความคิดเห็น และได้ตั้งคำถามทุกครั้ง เพื่อให้เด็กนักเรียนได้มีส่วนร่วมกับเพื่อนในชั้นเรียน และฝึกการสังเกต รวมถึงยังเป็นการทบทวนความเข้าใจในเรื่องที่เรียนของนักเรียนด้วย
คุณครูรับฟังอย่างตั้งใจ : ทุกครั้งที่เด็กนักเรียนออกมาทำกิจกรรม คุณครูจะเป็นตัวอย่างในการรับฟังอย่างตั้งใจ สบตาและพยักหน้ารับ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเด็กนักเรียน ให้เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขากำลังสื่อสารนั้นมีคนสนใจอยู่ นอกจากนั้นคุณครูจะยกตัวอย่างความสำคัญของการเป็นผู้ฟังที่ดีให้กับนักเรียนคนอื่นด้วยค่ะ
คุณครูคอยให้กำลังใจ : การให้กำลังใจถือเป็นแรงผลักดันสำคัญที่จะช่วยให้เด็ก ๆ กล้าที่จะทำกิจกรรมต่าง ๆ ในห้องเรียน ถ้าหากต้องการให้เด็กมีพฤติกรรมกล้าแสดงออก ยิ่งควรให้ความสำคัญกับการแสดงออกที่เหมาะสมของเขา ด้วยการชมเชยในสิ่งที่เขาได้กระทำ ไม่จำเป็นว่าจะต้องชมเชยด้วยคำพูดมากมายเสมอไป การที่เรารับฟังเขาแล้วบอกเขาว่าสิ่งที่เขานำเสนอออกมานั้นน่าชื่นชมและน่าสนใจ แค่นี้ก็เป็นการให้กำลังใจเด็กที่ยอดเยี่ยมแล้ว
คุณครูดูแลอย่างใกล้ชิดเป็นรายบุคคล : เพราะเด็กในวัยนี้ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิดเป็นพิเศษ อนุบาลเด่นหล้าจึงเน้นการดูแลเด็กนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อสังเกตพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงของเด็กที่พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว นอกจากนั้นยังจัดการเรียนการสอนเป็นกลุ่มย่อยเพื่อการดูแลเด็กนักเรียนอย่างทั่วถึง ที่สำคัญคุณครูอนุบาลเด่นหล้าทุกท่าน ผ่านการฝึกอบรมด้านการเรียน การสอนสำหรับเด็กปฐมวัยโดยเฉพาะค่ะ
อนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษมให้ความสำคัญกับบรรยากาศของห้องเรียน เพราะห้องเรียนที่ดีจะช่วยให้เด็กนักเรียนรู้สึกผ่อนคลาย รู้สึกปลอดภัย ส่งผลให้เด็ก ๆ กล้าที่จะเรียนรู้ และสามารถเป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่

1-9-63

 

ข่าวเด่นหล้าอื่นๆ

11

มิ.ย.

2564

“การเรียนออนไลน์” ของเด็กอนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม
ในสถานการณ์ Covid-19 ทุกคนก็ล้วนแล้วแต่ห่วงใยคนในครอบครัว
เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้อย่างเหมาะสมกับวัยของเค้า และอยู่ภายใต้เงื่อนไข ข้อจำกัดในสถานการณ์ปัจจุบัน

อ่านต่อ

19

ส.ค.

2564

รวมภาพบรรยากาศกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์คุณครูโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า สาขาเพชรเกษม

18/8/64
โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม
#denlaschool
#อนุบาลเด่นหล้า
#เรียนออนไลน์

อ่านต่อ

11

มิ.ย.

2564

คณะผู้บริหาร, คุณครู, เจ้าหน้าที่, พนักงานขับรถ, และบุคลากรโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้าทุกคน (สาขาเพชรเกษม)
ร่วมใจ เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เพื่อสุขอนามัยตามมาตรการสถานการณ์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

อ่านต่อ