keyboard_arrow_left กลับ

4 ห้องเรียนสร้างทักษะในโลกยุคใหม่

watch_later 29 ก.ค. 2563
person ณัฐณิชา ถินคำไสย์

4 ห้องเรียนสร้างทักษะในโลกยุคใหม่

 #อนุบาลเด่นหล้าเพชรเกษม ออกแบบการเรียนรู้สำหรับเด็ก ๆ

ภายใต้การเสริมสร้างทักษะให้ตอบโจทย์ความต้องการของโลกยุคใหม่

ผ่านหลักสูตรการเรียนการสอนในห้องเรียนที่เน้นให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง

พร้อมกับสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้

นอกจากนั้นยังเสริมเพิ่มด้วยการออกแบบกิจกรรม

เพื่อให้เด็ก ๆ ได้จินตนาการและแสดงความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่

ด้วยศิลปะ ดนตรี วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมค้นหาความรู้ในห้องสมุด

ข่าวเด่นหล้าอื่นๆ

11

เม.ย.

2564

การแสดงโชว์กิจกรรมวันนี้ ชั้นอนุบาล 3
Accomplishment Denla Kindergarten
โครงการสัมฤทธิผลอนุบาล 3 วันที่ 24 – 27 มีนาคม 2564
โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม

อ่านต่อ

7

ก.ค.

2564

ร่วมภาพกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ ของคุณครูอนุบาลเด่นหล้า เป็นการเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดเรียนในปีการศึกษาเทอม 1/2564

โดยให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะพื้นฐานในแต่ละวิชาตามหลักสูตร ของทางโรงเรียนฯ

โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม
#DenlaTrilingualProgramme             
#อนุบาลเด่นหล้า
#denlaschool

อ่านต่อ

29

ส.ค.

2564

ภาพบรรยากาศของเด็กๆ และกิจกรรมส่งผลงานในการเรียนออนไลน์ ของเด็กๆ นักเรียนมาให้ชมกันนะคะ 💚เรียนออนไลน์ที่อนุบาลเด่นหล้าเพชรเกษม มีกิจกรรมสร้างสรรค์ไว้ให้เด็กๆผ่อนคลาย ควบคู่ไปกับความรู้ที่คุณครูได้สอดแทรกกับการทำกิจกรรม ทำให้เด็กๆมีความสุขกับการเรียนค่ะ

อ่านต่อ