keyboard_arrow_left กลับ

4 ห้องเรียนสร้างทักษะในโลกยุคใหม่

watch_later 29 ก.ค. 2563
person ณัฐณิชา ถินคำไสย์

4 ห้องเรียนสร้างทักษะในโลกยุคใหม่

 #อนุบาลเด่นหล้าเพชรเกษม ออกแบบการเรียนรู้สำหรับเด็ก ๆ

ภายใต้การเสริมสร้างทักษะให้ตอบโจทย์ความต้องการของโลกยุคใหม่

ผ่านหลักสูตรการเรียนการสอนในห้องเรียนที่เน้นให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง

พร้อมกับสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้

นอกจากนั้นยังเสริมเพิ่มด้วยการออกแบบกิจกรรม

เพื่อให้เด็ก ๆ ได้จินตนาการและแสดงความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่

ด้วยศิลปะ ดนตรี วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมค้นหาความรู้ในห้องสมุด

ข่าวเด่นหล้าอื่นๆ

16

มิ.ย.

2563

🎉🎉 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้าผ่านคัดเลือกเข้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ได้ 42 คน

อ่านต่อ

2

ก.ค.

2564

ตัวแทนคณะผู้ร่วมบริหารโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า (สาขาเพชรเกษม)
เดินทางมามอบสิ่งของอุปโภค – บริโภค และของใช้จำเป็น เพื่อสนับสนุนในการดำเนินงานของ ศูนย์บริการสาธารณสุข เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
ใน “โครงการบริจาคช่วยโควิด..เพื่อช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากวิกฤตโควิด-19” โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม

อ่านต่อ

16

มิ.ย.

2563

การอ่านเป็นทักษะที่สำคัญมากสำหรับเด็ก และการปลูกฝังให้เด็กเล็กรักการอ่านนั้น สามารถเป็นสะพานให้เขาเดินทางไปสู่ความสำเร็จในอนาคตได้ด้วยค่ะ จึงมี 9 เทคนิคการสร้างนิสัยรักการอ่าน

อ่านต่อ