keyboard_arrow_left กลับ

4 ห้องเรียนสร้างทักษะในโลกยุคใหม่

watch_later 29 ก.ค. 2563
person ณัฐณิชา ถินคำไสย์

4 ห้องเรียนสร้างทักษะในโลกยุคใหม่

 #อนุบาลเด่นหล้าเพชรเกษม ออกแบบการเรียนรู้สำหรับเด็ก ๆ

ภายใต้การเสริมสร้างทักษะให้ตอบโจทย์ความต้องการของโลกยุคใหม่

ผ่านหลักสูตรการเรียนการสอนในห้องเรียนที่เน้นให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง

พร้อมกับสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้

นอกจากนั้นยังเสริมเพิ่มด้วยการออกแบบกิจกรรม

เพื่อให้เด็ก ๆ ได้จินตนาการและแสดงความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่

ด้วยศิลปะ ดนตรี วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมค้นหาความรู้ในห้องสมุด

ข่าวเด่นหล้าอื่นๆ

16

มิ.ย.

2565

ในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงนี้ โรคต่างๆ อาจเกิดขึ้นได้ ทางโรงเรียนจึงได้นำสาเหตุ อาการ และการป้องกันดูแลโรคติดต่อต่างๆ เพื่อให้ท่านผู้ปกครองช่วยดูแล และหาทางป้องกันบุตรหลานขณะอยู่ที่บ้าน ร่วมกับทางโรงเรียนเพื่อสุขอนามัยที่ดีของนักเรียน

27

ต.ค.

2565

17

มิ.ย.

2565

คุณครูยุพิศ เมืองศรีมาตร ครูใหญ่ฝ่ายอนุบาล มอบใบประกาศให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฝึกความกล้าแสดงออก โดยเป็นพิธีกรในกิจกรรมเปิดโครงการเด่นหล้ายอดนักอ่าน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565