keyboard_arrow_left กลับ

4 ห้องเรียนสร้างทักษะในโลกยุคใหม่

watch_later 29 ก.ค. 2563
person ณัฐณิชา ถินคำไสย์

4 ห้องเรียนสร้างทักษะในโลกยุคใหม่

 #อนุบาลเด่นหล้าเพชรเกษม ออกแบบการเรียนรู้สำหรับเด็ก ๆ

ภายใต้การเสริมสร้างทักษะให้ตอบโจทย์ความต้องการของโลกยุคใหม่

ผ่านหลักสูตรการเรียนการสอนในห้องเรียนที่เน้นให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง

พร้อมกับสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้

นอกจากนั้นยังเสริมเพิ่มด้วยการออกแบบกิจกรรม

เพื่อให้เด็ก ๆ ได้จินตนาการและแสดงความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่

ด้วยศิลปะ ดนตรี วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมค้นหาความรู้ในห้องสมุด

ข่าวเด่นหล้าอื่นๆ

24

พ.ค.

2564

“รับมือกับพฤติกรรมเด็กๆ ในช่วงโควิด 19” 👶🏻👧🏻🧒🏻👦🏻
การที่เด็กๆ ต้องหยุดอยู่บ้าน ไม่ได้ออกไปทำกิจกรรมนอกบ้าน ไม่ได้ออกไปเล่นกับเพื่อนๆ ไม่ได้ออกไปเจอคุณครู เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด 19 นี้ อาจส่งผลต่อความรู้สึกของเด็กๆ

30

ก.ค.

2564

รวมภาพบรรยากาศอนุบาล 1, 2 กิจกรรมการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์
29/7/64
โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม
#denlaschool
#อนุบาลเด่นหล้า

17

ก.ย.

2564

🎉Congratulations🎉 โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า สาขาเพชรเกษม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนอนุบาลเด่นหล้าที่ผ่านการคัดเลือกเข้าชั้น ป.1 “โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม” ได้ 29 คน (ผ่านคัดเลือกเข้า 100 %)