keyboard_arrow_left กลับ

4 วงกลมกิจกรรม: รูปแบบการเรียนรู้ที่ให้เด็กได้ทำงานร่วมกันอย่างอิสระ เพื่อ “สร้างพื้นฐานที่ดีด้านภาษาอังกฤษ ไทย จีน”

watch_later 15 ก.พ. 2565
person ณัฐณิชา ถินคำไสย์
4 วงกลมกิจกรรม: รูปแบบการเรียนรู้ที่ให้เด็กได้ทำงานร่วมกันอย่างอิสระ
เพื่อ “สร้างพื้นฐานที่ดีด้านภาษาอังกฤษ ไทย จีน”
หัวใจสำคัญของการออกแบบการเรียนรู้ ของอนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม คือ “ให้เด็กๆ ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยมีคุณครูเป็นผู้นำกิจกรรม” ซึ่งแนวคิดนี้ถูกสอดแทรกเข้าไปในหลักสูตรนานาชาติ หรือหลักสูตร 3 ภาษาอังกฤษ ไทย จีน (Denla Trilingual Programme: DLTP) ผ่านกิจกรรมที่เรียกว่า “4 วงกลมกิจกรรม”

อัลบั้มภาพ

ข่าวเด่นหล้าอื่นๆ

28

พ.ค.

2564

6 มาตรการหลักหลังผ่อนคลายมาตรการ 👧🏻🧒🏻
“การป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด19 ในสถานศึกษา”

อ่านต่อ

30

ก.ค.

2564

พิธีมอบเกียรติบัตร และ แสดงความยินดี แก่บุคลากรทางการศึกษาที่มีความโดดเด่น

ชำนาญด้านการออกแบบ และใช้เครื่องมือการสอนผ่านระบบเครือข่ายได้ดีเยี่ยม ในโครงการ “Online Teacher of The Week” (ครั้งที่ 4)

อ่านต่อ

17

ก.ย.

2564

  จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (THAI STOP COVID) ขอแสดงความยินดี กับโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า สาขาเพชรเกษม ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการป้องกันไวรัส COVID-19 ในสถานประกอบการ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ประเภท กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนเอกชน และ นานาชาติ ( สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอก )

อ่านต่อ