keyboard_arrow_left กลับ

แนะนำ “วิธีสอนลูกให้รู้เท่าทันอินเตอร์เน็ต” ในโลกที่เราๆ หลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างโลกออนไลน์ อาจจะทำให้พ่อแม่เป็นกังวลว่า ทำอย่างไรลูกถึงจะใช้อินเตอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียต่างๆ ปลอดภัย

watch_later 26 พ.ย. 2563
person ณัฐณิชา ถินคำไสย์

แนะนำ “วิธีสอนลูกให้รู้เท่าทันอินเตอร์เน็ต”

ในโลกที่เราๆ หลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างโลกออนไลน์ อาจจะทำให้พ่อแม่เป็นกังวลว่า ทำอย่างไรลูกถึงจะใช้อินเตอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียต่างๆ ปลอดภัย

วันนี้อนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม จึงมีคำแนะนำในการใช้อินเตอร์อย่างครอบคลุม เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่สบายใจมากขึ้น เมื่อต้องสอนลูกในยุคดิจิตอล ให้ลูกรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ก่อนใช้งานค่ะ

อัลบั้มภาพ

ข่าวเด่นหล้าอื่นๆ

11

เม.ย.

2564

การแสดงโชว์กิจกรรมวันนี้ ชั้นอนุบาล 3
Accomplishment Denla Kindergarten
โครงการสัมฤทธิผลอนุบาล 3 วันที่ 24 – 27 มีนาคม 2564
โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม

อ่านต่อ

7

ก.ค.

2564

ร่วมภาพกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ ของคุณครูอนุบาลเด่นหล้า เป็นการเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดเรียนในปีการศึกษาเทอม 1/2564

โดยให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะพื้นฐานในแต่ละวิชาตามหลักสูตร ของทางโรงเรียนฯ

โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม
#DenlaTrilingualProgramme             
#อนุบาลเด่นหล้า
#denlaschool

อ่านต่อ

24

พ.ค.

2564

6 วิธีสอนให้ลูกรู้จัก “คุณค่าของเงิน” 💸💰
👨‍👩‍👧‍👦 พ่อแม่หลายคนอาจคิดว่าเรื่องเงินเป็นเรื่องที่ไกลตัวเด็ก จนมองข้ามไปว่าสักวันหนึ่งลูกก็ต้องทำความเข้าใจเรื่องนี้อยู่ดี
ฉะนั้น… จะดีกว่ามั้ย ถ้าหากเรา “ปลูกฝังมุมมองการเงินที่ดีให้ลูกตั้งแต่ยังเล็กๆ”

อ่านต่อ