keyboard_arrow_left กลับ

เสริมภูมิคุ้มกันโรคติดต่ออย่างรอบด้าน (Let’s talk about immunity boosting)

watch_later 8 มี.ค. 2564
person ณัฐณิชา ถินคำไสย์

เสริมภูมิคุ้มกันโรคติดต่ออย่างรอบด้าน
(Let’s talk about immunity boosting)
เป็นเรื่องที่น่ายินดีไม่น้อยสำหรับข่าวการฉีดวัคซีนให้กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์เป็นกลุ่มแรก รวมถึงแนวโน้มในการควบคุมการติดเชื้อโควิด 19 ที่มีแนวโน้มดีขึ้นตามลำดับ แต่อย่างไรก็ตาม คุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ควรนิ่งนอนใจ และควรเสริมสร้างภูมิคุ้มกันร่วมกันกับลูกอย่างรอบด้าน เพื่อป้องกันทุกคนจากโรคติดต่อทั้งโควิด 19 และอื่นๆ ที่เกิดจากการติดเชื้อเมื่อร่างกายอ่อนแอลง
วันนี้อนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษมมีแนวทางมาฝาก พ่อแม่ ผู้ปกครอง ดังนี้

อัลบั้มภาพ

ข่าวเด่นหล้าอื่นๆ

2

ก.ค.

2564

กิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ ของนักเรียนอนุบาลเด่นหล้า เป็นการเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดเรียนในปีการศึกษาเทอม 1/2564

โดยให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะพื้นฐานในแต่ละวิชาตามหลักสูตร ของทางโรงเรียนฯ
โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม

อ่านต่อ

19

ส.ค.

2564

3 วิธีลดความตึงเครียดและรักษาความสัมพันธ์คนในครอบครัวช่วงโควิด
แม้ว่าสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นจะทำให้ทุกคนในครอบครัวได้มีเวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้น แต่อีกด้านหนึ่งก็เกิดสถิติอันน่ากลัวอยู่ไม่น้อยเหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นโรคซึมเศร้าในเด็กและผู้ใหญ่ การหย่าร้างสูงขึ้น รวมถึงบางครอบครัวมีเหตุการณ์ความรุนแรงภายในครอบครัวร่วมด้วย

อ่านต่อ

16

มิ.ย.

2563

🎉🎉 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้าผ่านคัดเลือกเข้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ได้ 42 คน

อ่านต่อ