keyboard_arrow_left กลับ

อนุบาลเด่นหล้า เสริม 10 ทักษะสำคัญในห้องเรียน เพื่อศักยภาพการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ของเด็กยุคใหม่

watch_later 11 ก.ย. 2563
person ณัฐณิชา ถินคำไสย์

อนุบาลเด่นหล้า เสริม 10 ทักษะสำคัญในห้องเรียน

เพื่อศักยภาพการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ของเด็กยุคใหม่

ในเมื่อโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกวัน การสร้างพื้นฐานที่ตอบโจทย์การทำงานในอนาคตจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า จึงปรับหลักสูตรเพื่อส่งเสริมศักยภาพเด็กยุคใหม่ให้มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

  1. ภาษาอังกฤษ

อนุบาลเด่นหล้าให้ความสำคัญกับภาษาอังกฤษอย่างมาก หลักสูตรใหม่นี้จะเพิ่มเติมภาษาอังกฤษเข้าไปในชั่วโมงเรียนมากขึ้น ตัวอย่างเช่น ใช้ประโยคทักทายและคำสั่ง 1-2 ประโยคต่อสัปดาห์ ใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับบทเรียน 3-4 คำต่อสัปดาห์ และมีการทบทวนประโยคและคำศัพท์ต่าง ๆ

  1. ภาษาจีน

อีกหนึ่งภาษาที่สำคัญไม่แพ้ภาษาอังกฤษเลยคือภาษาจีน หลักสูตรของปีนี้คุณครูแต่ละห้องจะสอดแทรกภาษาจีนไว้ในบทเรียน รวมถึงกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ทั้ง ดนตรี ศิลปะ กีฬา เพื่อให้เด็กนักเรียนได้คุ้นเคย และซึมซับกับภาษาจีนมากขึ้น

  1. การมีส่วนร่วม

ภายในห้องเรียนจะเน้นเรื่องความสุขสนุกสนานของเด็กนักเรียนเป็นหลัก เพราะอนุบาลเด่นหล้าเชื่อว่าเด็กๆ เรียนรู้ได้มากขึ้น เมื่อเขามีความสุข โดยครูจะให้เด็กนักเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกันมากขึ้น อย่างเช่น การเล่นเกม การทำกิจกรรมโดยการมีเสียงเพลงเข้ามาเป็นส่วนประกอบ

  1. การออกกำลังกาย

การเรียนรู้ที่ดีจะเกิดขึ้นไม่ได้ หากเด็กนักเรียนไม่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมั่นคง อนุบาลเด่นหล้า จึงออกแบบกิจกรรมในห้องเรียนที่ให้เด็กนักเรียนได้เคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้น ได้ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก และกล้ามเนื้อมันใหญ่ เช่น การแสดง การเล่นบทบาทสมมติ การร้องเพลงประกอบท่าทาง

  1. ความกล้าแสดงออก

คุณครูจะจัดเวลาให้เด็กทุกคนได้นำเสนอหน้าชั้นเรียนมากขึ้น เพื่อฝึกให้เด็กนักเรียนมีความกล้าแสดงออก ตัวอย่างชั้นอนุบาล 1 นักเรียนสามารถบอกชื่อตัวเอง ห้องเรียน และตอบคำถาม ชั้นอนุบาล 2 นักเรียนแนะนำตัวเองอย่างสร้างสรรค์และตอบคำถาม ชั้นอนุบาล 3 นักเรียนร้องเพลงประกอบท่าทางและนำเสนอผลงานต่างๆ ได้

  1. ความคิดสร้างสรรค์

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าความคิดสร้างสรรค์คือทักษะที่สำคัญในโลกอนาคต อนุบาลเด่นหล้าจึงเพิ่มคาบเรียนกิจกรรมเสรี เปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิดและได้เล่นอย่างอิสระ เพื่อเสริมสร้างความเป็นตัวของตัวเอง ซึ่งจะต่อยอดไปสู่การมีความคิดสร้างสรรค์

  1. การเรียนรู้ด้วยตัวเอง

จุดเริ่มต้นของการค้นพบตัวเอง คือเด็กนักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยตัวเอง ได้ลองผิด ลองถูก และได้ทดลองทำอะไรใหม่ ๆ ด้วยตัวเอง อนุบาลเด่นหล้าจึงเพิ่มคาบเรียน Project Approach เข้าไปในทุกระดับขั้น อย่างเช่น ชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาล 1 เพิ่ม 2 คาบต่อสัปดาห์ ในส่วนของชั้นอนุบาล 2 และอนุบาล 3 เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ความคิดสร้างสรรค์ การสื่อสาร และการทำงานร่วมกับเพื่อน

  1. การคิดวิเคราะห์

เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ก้าวทันเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็วในโลกยุคปัจจุบัน อนุบาลเด่นหล้าจึงเพิ่มเนื้อหา Coding ในวิชา ICT ซึ่งเป็นทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดให้เป็นระบบ พื้นฐานสำคัญในกาเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะมีความจำเป็นมากขึ้นเรื่อย ๆ ในอนาคต

  1. มารยาท

ส่งเสริมมารยาทพื้นฐานในการทำกิจกรรมทุกส่วน อย่างเช่น ฝึกให้เด็กรู้จักกล่าวคำขอบคุณเมื่อได้รับของ ไม่หยิบหรือแย่งของผู้อื่นมาเป็นของตน ไม่แกล้งเพื่อนหรือทำร้ายร่างกายผู้อื่น กล่าวสวัสดีครับ/ค่ะ การพูดมีคำลงท้ายครับ/ค่ะ รวมถึงเวลาทานอาหารไม่พูดหรือเล่นกัน

  1. การช่วยเหลือตัวเอง

เพิ่มความรับผิดชอบในการช่วยเหลือตัวเองที่เด็กอนุบาลจะต้องทำได้อย่างเช่น การนั่งถอดรองเท้า การบอกความต้องการเบื้องต้น (ไป/ไม่/กิน/ไม่กิน) การบอกเวลาปวดปัสสาวะ สามารถเดินขึ้นบันไดโดยจับราวบันได เลิกใช้ผ้าอ้อมสำเร็จรูป รับประทานอาหารเองได้ การล้างมือเอง การดื่มน้ำจากแก้วหรือกระติก รวมถึงบอกชื่อเล่นของตัวองได้

ข่าวเด่นหล้าอื่นๆ

4

ก.ค.

2565

Positive Parenting Tips เคล็ดลับการเลี้ยงลูกเชิงบวก Kind and Firm ใจดี แต่เอาจริง ผู้ปกครองหลายท่านคงจะเกิดความสับสน ว่าตกลงจะเลี้ยงลูกด้วยวิธีไหนดี ระหว่างใจดี และตอบสนองความต้องการของลูก หรือจะเลี้ยงด้วยความเข้มงวด และหลายท่านคงจะตัดสินใจเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือไม่ก็จบลงด้วยการตามใจบางครั้ง และเข้มงวดบางครั้ง และเกิดความไม่สม่ำเสมอในการฝึกวินัยลูก และที่แย่ไปกว่านั้นคือ มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเข้มงวดเกินไป และอีกฝ่ายใจดีเกินไป จนลูกเกิดความสับสน และทำให้การฝึกวินัยลูกเสียไปหมดทั้งระบบ วันนี้ โรงเรียนเด่นหล้า พระราม 5 ขอนำเสนอเทคนิคการเลี้ยงลูกเชิงบวกข้อที่ 1 คือ Kind and Firm at the Same Time (ใจดี แต่เอาจริงในเวลาเดียวกัน) ตัวอย่างการใช้ Kind and Firm at the Same Time 1. ลูกไม่อยากแปรงฟัน “แม่รู้ว่าหนูไม่อยากแปรงฟันมางั้นเรามาแปรงฟันด้วยกันดีกว่า ” (Kind คือ ยอมรับความรู้สึกว่าลูกไม่ชอบ และ […]

อ่านต่อ

15

พ.ย.

2565

Denla Weekly News จดหมายสัมพันธ์ฉบับวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือข้อเสนอแนะ ได้ดังนี้ ธุรการ Line@: https://lin.ee/vz3n6OW Tel. 02-459-5692-4 การเงิน Line@: https://lin.ee/ZyQtlbL Tel. 02-459-5692-4 หลักสูตร DLTS – Denla Trilingual School ฝ่ายอนุบาล (Pre-school) และฝ่ายประถม (Primary) Line: @dlts Tel. 099-354-3937, 062-821-4964 หลักสูตร Denla Playgroup Line@: https://lin.ee/RrTogQB Tel. 099-349-7470 คอร์สพิเศษหลังเลิกเรียน Line@: https://page.line.me/005erznf Tel. 099-3494370 สายตรงครูใหญ่ https://www.denlaschool.ac.th/rama5-contact/ 15/11/65 #เด่นหล้าพระราม5

อ่านต่อ

7

พ.ย.

2565

Denla Weekly News จดหมายสัมพันธ์ฉบับวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือข้อเสนอแนะ ได้ดังนี้ ธุรการ Line@: https://lin.ee/vz3n6OW Tel. 02-459-5692-4 หลักสูตร DLTS – Denla Trilingual School ฝ่ายอนุบาล (Pre-school) และฝ่ายประถม (Primary) Line: @dlts Tel. 099-354-3937, 062-821-4964 หลักสูตร Denla Playgroup Line@: https://lin.ee/RrTogQB Tel. 099-349-7470 คอร์สพิเศษหลังเลิกเรียน Line@: https://page.line.me/005erznf Tel. 099-3494370 สายตรงครูใหญ่ https://www.denlaschool.ac.th/rama5-contact/ 7/11/65 #เด่นหล้าพระราม5

อ่านต่อ