keyboard_arrow_left กลับ

ห้องเรียนอนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ + ความคิดสร้างสรรค์

watch_later 2 ก.ย. 2563
person ณัฐณิชา ถินคำไสย์

 

ห้องเรียนอนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม

ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ + ความคิดสร้างสรรค์

#อนุบาลเด่นหล้าเพชรเกษม ได้ออกแบบหลักสูตรปี 2020

ให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

เน้นให้เด็กมีทักษะการใช้ชีวิต กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก

สามารถทำงานร่วมผู้อื่นได้ดี และรู้เท่าทันเทคโนโลยี

รวมถึงได้ปรับเปลี่ยนกิจกรรมภายในชั้นเรียน

ให้มีความสนุกสนานเพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมมากขึ้น

ด้วยหลักสูตรที่เน้นความสำคัญทั้ง 4 ข้อ ต่อไปนี้

  1. เน้นให้เด็กมีความกล้าแสดงออก

ภายในห้องเรียนคุณครูจะเน้นให้เด็กนักเรียนได้แสดงความคิดเห็น และเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องทั่วไป รวมถึงจัดเวลาให้เด็ก ๆ ทุกคน ได้ฝึกนำเสนอหน้าชั้นเรียน เพื่อเสริมความกล้าแสดงออก เช่น ชั้นอนุบาล 1 บอกชื่อตัวเอง ห้องเรียน และตอบคำถาม ชั้นอนุบาล 2 แนะนำตัวเองอย่างสร้างสรรค์ ตอบคำถาม และชั้นอนุบาล 3 ร้องเพลงประกอบท่าทาง และนำเสนอผลงานต่าง ๆ

  1. ส่งเสริมให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์

มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความคิดริเริ่ม มองเห็นสิ่งใหม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ จึงได้สอดแทรกกิจกรรม ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติด้วยความสนุกสนาน เช่น สร้างสรรค์ Portfolio ตามรายวิชา และทำงานประดิษฐ์ ร้อยลูกปัด กระดาษ และหลอด แต่งเรื่อง เล่าเรื่อง และวาดภาพตามจินตนาการ

  1. เสริมสร้างการเรียนรู้ด้วยตัวเอง

เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ด้วยตัวเอง Self-Directed Education จึงเน้นให้นักเรียนลงมือทำและเรียนรู้อย่างอิสระ ด้วยการเพิ่มคาบเรียน “Project Approach” ในชั้นเรียน เช่น การเล่าประสบการณ์เดิม และเรื่องที่สนใจ รวมถึงเรียนรู้การทำโครงงานทุกขึ้นตอน ไปจนถึงการสรุป

  1. ปลูกฝังให้เด็กรู้จักการคิดวิเคราะห์

เพิ่มเนื้อหา Coding ในวิชา ICT เพื่อปลูกฝังทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดให้เป็นระบบ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะเป็นทักษะที่มีความจำเป็นมากขึ้นเรื่อย ๆ ในอนาคต

อนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม ยังให้ความสำคัญกับทักษะการช่วยเหลือตัวเองจะสอดแทรกอยู่ทุกกิจกรรมเพื่อปลูกฝังการดูแล การรับผิดชอบตัวเองให้เกิดเป็นนิสัยค่ะ

#อนุบาลเด่นหล้าเพชรเกษมยินดีต้อนรับทุกท่าน #อนุบาลที่ดีที่สุดในย่านนี้

ข่าวเด่นหล้าอื่นๆ

16

มิ.ย.

2563

การอ่านเป็นทักษะที่สำคัญมากสำหรับเด็ก และการปลูกฝังให้เด็กเล็กรักการอ่านนั้น สามารถเป็นสะพานให้เขาเดินทางไปสู่ความสำเร็จในอนาคตได้ด้วยค่ะ จึงมี 9 เทคนิคการสร้างนิสัยรักการอ่าน

อ่านต่อ

2

ก.ค.

2564

พิธีมอบเกียรติบัตร รางวัล “Online Teacher of The Week” แก่บุคลากรทางการศึกษาที่มีความโดดเด่น ชำนาญด้านการออกแบบ และใช้เครื่องมือการสอนผ่านระบบเครือข่ายได้ดีเยี่ยม มอบโดย..ผศ.ดร.ต่อยศ ปาลเดชพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า สาขาเพชรเกษม

#อนุบาลเด่นหล้า
29-6-64

อ่านต่อ

21

ส.ค.

2564

“ไอเดียการสอนออนไลน์ ส่งเสริมทักษะรอบด้าน ของอนุบาลเด่นหล้า”

คุณพ่อคุณแม่หลายท่านเป็นกังวลว่าการเรียนออนไลน์สำหรับเด็กอนุบาล เด็กๆ จะได้พัฒนาการจริงๆ หรือเปล่า เพราะเด็กวัยนี้จำเป็นจะต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดีและใกล้ชิด แต่ด้วยสถานการณ์ของโควิดที่ยังไม่ค่อยสู้ดีนัก เด็กอนุบาลเด่นหล้าจึงอดมาโรงเรียน อดเจอคุณครู อดเจอเพื่อนๆ

อ่านต่อ