keyboard_arrow_left กลับ

ห้องเรียนอนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ + ความคิดสร้างสรรค์

watch_later 2 ก.ย. 2563
person ณัฐณิชา ถินคำไสย์

 

ห้องเรียนอนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม

ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ + ความคิดสร้างสรรค์

#อนุบาลเด่นหล้าเพชรเกษม ได้ออกแบบหลักสูตรปี 2020

ให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

เน้นให้เด็กมีทักษะการใช้ชีวิต กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก

สามารถทำงานร่วมผู้อื่นได้ดี และรู้เท่าทันเทคโนโลยี

รวมถึงได้ปรับเปลี่ยนกิจกรรมภายในชั้นเรียน

ให้มีความสนุกสนานเพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมมากขึ้น

ด้วยหลักสูตรที่เน้นความสำคัญทั้ง 4 ข้อ ต่อไปนี้

  1. เน้นให้เด็กมีความกล้าแสดงออก

ภายในห้องเรียนคุณครูจะเน้นให้เด็กนักเรียนได้แสดงความคิดเห็น และเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องทั่วไป รวมถึงจัดเวลาให้เด็ก ๆ ทุกคน ได้ฝึกนำเสนอหน้าชั้นเรียน เพื่อเสริมความกล้าแสดงออก เช่น ชั้นอนุบาล 1 บอกชื่อตัวเอง ห้องเรียน และตอบคำถาม ชั้นอนุบาล 2 แนะนำตัวเองอย่างสร้างสรรค์ ตอบคำถาม และชั้นอนุบาล 3 ร้องเพลงประกอบท่าทาง และนำเสนอผลงานต่าง ๆ

  1. ส่งเสริมให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์

มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความคิดริเริ่ม มองเห็นสิ่งใหม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ จึงได้สอดแทรกกิจกรรม ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติด้วยความสนุกสนาน เช่น สร้างสรรค์ Portfolio ตามรายวิชา และทำงานประดิษฐ์ ร้อยลูกปัด กระดาษ และหลอด แต่งเรื่อง เล่าเรื่อง และวาดภาพตามจินตนาการ

  1. เสริมสร้างการเรียนรู้ด้วยตัวเอง

เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ด้วยตัวเอง Self-Directed Education จึงเน้นให้นักเรียนลงมือทำและเรียนรู้อย่างอิสระ ด้วยการเพิ่มคาบเรียน “Project Approach” ในชั้นเรียน เช่น การเล่าประสบการณ์เดิม และเรื่องที่สนใจ รวมถึงเรียนรู้การทำโครงงานทุกขึ้นตอน ไปจนถึงการสรุป

  1. ปลูกฝังให้เด็กรู้จักการคิดวิเคราะห์

เพิ่มเนื้อหา Coding ในวิชา ICT เพื่อปลูกฝังทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดให้เป็นระบบ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะเป็นทักษะที่มีความจำเป็นมากขึ้นเรื่อย ๆ ในอนาคต

อนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม ยังให้ความสำคัญกับทักษะการช่วยเหลือตัวเองจะสอดแทรกอยู่ทุกกิจกรรมเพื่อปลูกฝังการดูแล การรับผิดชอบตัวเองให้เกิดเป็นนิสัยค่ะ

#อนุบาลเด่นหล้าเพชรเกษมยินดีต้อนรับทุกท่าน #อนุบาลที่ดีที่สุดในย่านนี้

ข่าวเด่นหล้าอื่นๆ

11

เม.ย.

2564

การแสดงโชว์กิจกรรมวันนี้ ชั้นอนุบาล 3
Accomplishment Denla Kindergarten
โครงการสัมฤทธิผลอนุบาล 3 วันที่ 24 – 27 มีนาคม 2564
โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม

อ่านต่อ

24

พ.ค.

2564

6 วิธีสอนให้ลูกรู้จัก “คุณค่าของเงิน” 💸💰
👨‍👩‍👧‍👦 พ่อแม่หลายคนอาจคิดว่าเรื่องเงินเป็นเรื่องที่ไกลตัวเด็ก จนมองข้ามไปว่าสักวันหนึ่งลูกก็ต้องทำความเข้าใจเรื่องนี้อยู่ดี
ฉะนั้น… จะดีกว่ามั้ย ถ้าหากเรา “ปลูกฝังมุมมองการเงินที่ดีให้ลูกตั้งแต่ยังเล็กๆ”

อ่านต่อ

24

พ.ค.

2564

“รับมือกับพฤติกรรมเด็กๆ ในช่วงโควิด 19” 👶🏻👧🏻🧒🏻👦🏻
การที่เด็กๆ ต้องหยุดอยู่บ้าน ไม่ได้ออกไปทำกิจกรรมนอกบ้าน ไม่ได้ออกไปเล่นกับเพื่อนๆ ไม่ได้ออกไปเจอคุณครู เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด 19 นี้ อาจส่งผลต่อความรู้สึกของเด็กๆ

อ่านต่อ