keyboard_arrow_left กลับ

ห้องเรียนอนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ + ความคิดสร้างสรรค์

watch_later 2 ก.ย. 2563
person ณัฐณิชา ถินคำไสย์

 

ห้องเรียนอนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม

ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ + ความคิดสร้างสรรค์

#อนุบาลเด่นหล้าเพชรเกษม ได้ออกแบบหลักสูตรปี 2020

ให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

เน้นให้เด็กมีทักษะการใช้ชีวิต กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก

สามารถทำงานร่วมผู้อื่นได้ดี และรู้เท่าทันเทคโนโลยี

รวมถึงได้ปรับเปลี่ยนกิจกรรมภายในชั้นเรียน

ให้มีความสนุกสนานเพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมมากขึ้น

ด้วยหลักสูตรที่เน้นความสำคัญทั้ง 4 ข้อ ต่อไปนี้

  1. เน้นให้เด็กมีความกล้าแสดงออก

ภายในห้องเรียนคุณครูจะเน้นให้เด็กนักเรียนได้แสดงความคิดเห็น และเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องทั่วไป รวมถึงจัดเวลาให้เด็ก ๆ ทุกคน ได้ฝึกนำเสนอหน้าชั้นเรียน เพื่อเสริมความกล้าแสดงออก เช่น ชั้นอนุบาล 1 บอกชื่อตัวเอง ห้องเรียน และตอบคำถาม ชั้นอนุบาล 2 แนะนำตัวเองอย่างสร้างสรรค์ ตอบคำถาม และชั้นอนุบาล 3 ร้องเพลงประกอบท่าทาง และนำเสนอผลงานต่าง ๆ

  1. ส่งเสริมให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์

มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความคิดริเริ่ม มองเห็นสิ่งใหม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ จึงได้สอดแทรกกิจกรรม ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติด้วยความสนุกสนาน เช่น สร้างสรรค์ Portfolio ตามรายวิชา และทำงานประดิษฐ์ ร้อยลูกปัด กระดาษ และหลอด แต่งเรื่อง เล่าเรื่อง และวาดภาพตามจินตนาการ

  1. เสริมสร้างการเรียนรู้ด้วยตัวเอง

เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ด้วยตัวเอง Self-Directed Education จึงเน้นให้นักเรียนลงมือทำและเรียนรู้อย่างอิสระ ด้วยการเพิ่มคาบเรียน “Project Approach” ในชั้นเรียน เช่น การเล่าประสบการณ์เดิม และเรื่องที่สนใจ รวมถึงเรียนรู้การทำโครงงานทุกขึ้นตอน ไปจนถึงการสรุป

  1. ปลูกฝังให้เด็กรู้จักการคิดวิเคราะห์

เพิ่มเนื้อหา Coding ในวิชา ICT เพื่อปลูกฝังทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดให้เป็นระบบ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะเป็นทักษะที่มีความจำเป็นมากขึ้นเรื่อย ๆ ในอนาคต

อนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม ยังให้ความสำคัญกับทักษะการช่วยเหลือตัวเองจะสอดแทรกอยู่ทุกกิจกรรมเพื่อปลูกฝังการดูแล การรับผิดชอบตัวเองให้เกิดเป็นนิสัยค่ะ

#อนุบาลเด่นหล้าเพชรเกษมยินดีต้อนรับทุกท่าน #อนุบาลที่ดีที่สุดในย่านนี้

ข่าวเด่นหล้าอื่นๆ

4

ก.ค.

2565

Positive Parenting Tips เคล็ดลับการเลี้ยงลูกเชิงบวก Kind and Firm ใจดี แต่เอาจริง ผู้ปกครองหลายท่านคงจะเกิดความสับสน ว่าตกลงจะเลี้ยงลูกด้วยวิธีไหนดี ระหว่างใจดี และตอบสนองความต้องการของลูก หรือจะเลี้ยงด้วยความเข้มงวด และหลายท่านคงจะตัดสินใจเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือไม่ก็จบลงด้วยการตามใจบางครั้ง และเข้มงวดบางครั้ง และเกิดความไม่สม่ำเสมอในการฝึกวินัยลูก และที่แย่ไปกว่านั้นคือ มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเข้มงวดเกินไป และอีกฝ่ายใจดีเกินไป จนลูกเกิดความสับสน และทำให้การฝึกวินัยลูกเสียไปหมดทั้งระบบ วันนี้ โรงเรียนเด่นหล้า พระราม 5 ขอนำเสนอเทคนิคการเลี้ยงลูกเชิงบวกข้อที่ 1 คือ Kind and Firm at the Same Time (ใจดี แต่เอาจริงในเวลาเดียวกัน) ตัวอย่างการใช้ Kind and Firm at the Same Time 1. ลูกไม่อยากแปรงฟัน “แม่รู้ว่าหนูไม่อยากแปรงฟันมางั้นเรามาแปรงฟันด้วยกันดีกว่า ” (Kind คือ ยอมรับความรู้สึกว่าลูกไม่ชอบ และ […]

อ่านต่อ

15

พ.ย.

2565

Denla Weekly News จดหมายสัมพันธ์ฉบับวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือข้อเสนอแนะ ได้ดังนี้ ธุรการ Line@: https://lin.ee/vz3n6OW Tel. 02-459-5692-4 การเงิน Line@: https://lin.ee/ZyQtlbL Tel. 02-459-5692-4 หลักสูตร DLTS – Denla Trilingual School ฝ่ายอนุบาล (Pre-school) และฝ่ายประถม (Primary) Line: @dlts Tel. 099-354-3937, 062-821-4964 หลักสูตร Denla Playgroup Line@: https://lin.ee/RrTogQB Tel. 099-349-7470 คอร์สพิเศษหลังเลิกเรียน Line@: https://page.line.me/005erznf Tel. 099-3494370 สายตรงครูใหญ่ https://www.denlaschool.ac.th/rama5-contact/ 15/11/65 #เด่นหล้าพระราม5

อ่านต่อ

7

พ.ย.

2565

Denla Weekly News จดหมายสัมพันธ์ฉบับวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือข้อเสนอแนะ ได้ดังนี้ ธุรการ Line@: https://lin.ee/vz3n6OW Tel. 02-459-5692-4 หลักสูตร DLTS – Denla Trilingual School ฝ่ายอนุบาล (Pre-school) และฝ่ายประถม (Primary) Line: @dlts Tel. 099-354-3937, 062-821-4964 หลักสูตร Denla Playgroup Line@: https://lin.ee/RrTogQB Tel. 099-349-7470 คอร์สพิเศษหลังเลิกเรียน Line@: https://page.line.me/005erznf Tel. 099-3494370 สายตรงครูใหญ่ https://www.denlaschool.ac.th/rama5-contact/ 7/11/65 #เด่นหล้าพระราม5

อ่านต่อ