keyboard_arrow_left กลับ

ลักษณะของพ่อแม่ที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางสมองของเด็กเล็ก

watch_later 16 มิ.ย. 2563
person admin

 

สมองมีความสามารถในการเรียนรู้ และปรับตัวตามแต่ละช่วงวัย และมีงานวิจัยพบว่าพันธุกรรม การเลี้ยงดู รวมถึงสภาพแวดล้อม ล้วนแล้วแต่มีผลต่อพัฒนาการด้านสมองของเด็ก พ่อกับแม่จึงมีความสำคัญอย่างมากต่อการสร้างสมองที่ดี

 

วันนี้อนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม จึงมี 5 รูปแบบของการเลี้ยงดูที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางสมองของเด็กเล็ก ที่คุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครองสามารถทำได้ มาฝากค่ะ

 

พ่อแม่ที่สบาย ๆ เข้าถึงง่าย

การที่พ่อแม่ทำตัวสบาย ๆ เข้าถึงได้ง่าย ไม่ตึงเครียดมากจนเกินไป หรือไม่แสดงความรู้สึกคาดหวังกับลูกตลอดเวลา ถือเป็นการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีของครอบครัว ทำให้เด็กกล้าที่เปิดตัวตนของตัวเองให้พ่อแม่ได้เห็น

 

พ่อแม่ที่เป็นตัวอย่างที่ดี ทั้งในบ้านและนอกบ้าน

การเลียนแบบเป็นหนึ่งในพัฒนาการของเด็ก ซึ่งเด็กจะเลียนแบบพฤติกรรมตั้งแต่ 1 ขวบ จนการเติบโตเป็นวัยรุ่น คุณพ่อคุณแม่จึงควรเป็นตัวอย่างที่ดีในเชิงบวกให้กับลูก

 

พ่อแม่ที่ปล่อยให้เล่น ให้อิสระ ให้เรียนรู้โลก ด้วยตัวของเขาเอง

การที่พ่อแม่ปล่อยให้เด็กได้เล่น ได้เลือกทำกิจกรรมที่เขาชื่นชอบ ถึงแม้ว่าจะมีความท้าทาย หรือความเสี่ยงอยู่บ้าง แต่ประสบการณ์แปลกใหม่ทั้งหมดที่เขาได้เรียนรู้นั้น จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านสมอง ต่อยอดให้เขาเติบโตอย่างเข้าใจตัวเอง มีความมั่นใจในตัวเอง เชื่อมั่นในความสามารถของตัวเอง และค้นพบสิ่งที่กลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขาได้ค่ะ

 

พ่อแม่ที่เป็นพี่เลี้ยงที่ดี

การเป็นพี่เลี้ยงคือการที่คุณพ่อคุณแม่อยู่ข้าง ๆ คอยตอบคำถาม คอยให้กำลังใจ ให้คำปรึกษา และรับฟังความรู้สึกเวลาที่ลูกมีเรื่องที่ต้องการระบาย ยิ่งคุณใกล้ชิดลูกมากเท่าไหร่ เมื่อถึงวันที่ลูกต้องการความช่วยเหลือ หรือต้องการพลังงานทางบวก พ่อแม่จะเป็นคนที่เขาคิดถึงเป็นคนแรก ๆ ถึงวันนั้นเชื่อว่าคุณจะให้ทางออกที่ดีที่สุดให้กับลูกอย่างแน่นอนค่ะ

 

พ่อแม่ที่เลี้ยงลูกแบบผสมผสานการสอนทักษะการใช้ชีวิต

พ่อแม่ควรฝึกให้ลูกช่วยเหลือตัวเองได้ สามารถดูแลกิจวัตรประจำวันของเองตั้งแต่ การแต่งตัว รับประทานอาหาร ช่วยงานบ้านเล็ก ๆ น้อย ๆ จะเป็นการปลูกฝังวินัยในตัวเด็ก ซึ่งนำไปสู่การสร้างวินัยในอนาคต

 

สมองที่เติบโตในสภาพแวดล้อมที่ดี ใกล้ชิดวิธีคิดที่ดี ได้รับพลังบวกมาก ๆ จะช่วยให้เด็กได้แสดงศักยภาพของตัวเขาเองได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ

ข่าวเด่นหล้าอื่นๆ

16

มิ.ย.

2563

🎉🎉 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้าผ่านคัดเลือกเข้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ได้ 42 คน

อ่านต่อ

16

มิ.ย.

2563

การอ่านเป็นทักษะที่สำคัญมากสำหรับเด็ก และการปลูกฝังให้เด็กเล็กรักการอ่านนั้น สามารถเป็นสะพานให้เขาเดินทางไปสู่ความสำเร็จในอนาคตได้ด้วยค่ะ จึงมี 9 เทคนิคการสร้างนิสัยรักการอ่าน

อ่านต่อ

18

ม.ค.

2564

“3 กิจกรรมเพิ่มความสุข”กลับเข้าสู่โหมดอยู่บ้านกันอีกครั้งแล้วนะคะ แต่ถึงอย่างนั้นก็อย่าเพิ่งท้อไป อยากให้มองในแง่บวกว่าเราได้ช่วงเวลาที่จะได้อยู่ด้วยกันเพิ่มขึ้น ด้วยกิจกรรมง่าย ๆ ทั้ง 3 กิจกรรมนี้ ค่ะ

อ่านต่อ