keyboard_arrow_left กลับ

รวม 6 ทักษะในปี 2021 ที่ AI ยังทำไม่ได้ “เด็กๆ จึงต้องมี”

watch_later 22 มี.ค. 2564
person ณัฐณิชา ถินคำไสย์

รวม 6 ทักษะในปี 2021 ที่ AI ยังทำไม่ได้ “เด็กๆ จึงต้องมี”
ปฎิเสธไม่ได้ว่า AI เข้ามามีบทบาทเกือบในทุกมิติในชีวิตของมนุษย์ และก่อนที่ AI จะเข้ามามีทั้งหมดจริงๆ อนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม จึงรวม 6 ทักษะที่ AI ยังทำไม่ได้ในปี 2021 มาฝากพ่อแม่ ผู้ปกครอง เผื่อเป็นแนวทางในการเลี้ยงลูกค่ะ

ข่าวเด่นหล้าอื่นๆ

2

ก.ค.

2564

กิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ ของนักเรียนอนุบาลเด่นหล้า เป็นการเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดเรียนในปีการศึกษาเทอม 1/2564

โดยให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะพื้นฐานในแต่ละวิชาตามหลักสูตร ของทางโรงเรียนฯ
โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม

อ่านต่อ

19

ส.ค.

2564

3 วิธีลดความตึงเครียดและรักษาความสัมพันธ์คนในครอบครัวช่วงโควิด
แม้ว่าสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นจะทำให้ทุกคนในครอบครัวได้มีเวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้น แต่อีกด้านหนึ่งก็เกิดสถิติอันน่ากลัวอยู่ไม่น้อยเหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นโรคซึมเศร้าในเด็กและผู้ใหญ่ การหย่าร้างสูงขึ้น รวมถึงบางครอบครัวมีเหตุการณ์ความรุนแรงภายในครอบครัวร่วมด้วย

อ่านต่อ

16

มิ.ย.

2563

🎉🎉 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้าผ่านคัดเลือกเข้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ได้ 42 คน

อ่านต่อ