keyboard_arrow_left กลับ

รวบรวมเรื่องราวความภาคภูมิใจในการสอบติดโรงเรียนสาธิตจุฬา ของ คุณแม่นุ่น-อรุณี เจริญศุภโชคกุล “คุณแม่ของน้องเอริ” ด.ญ. วรวรัญช์ เจริญศุภโชคกุล ชั้นอนุบาล 3

watch_later 21 เม.ย. 2565
person ณัฐณิชา ถินคำไสย์

“เอริเปรียบเหมือนต้นไม้ที่เติบโตสวยงามได้ เพราะมีแหล่งเพาะบ่มต้นกล้าที่ดี อย่างอนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม ที่คอยหล่อหลอมปลูกฝัง สร้างรากฐานที่ดี ทั้งด้านความรู้ สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรม จนทำให้เอริมีทุกวันนี้ ประสบผลสำเร็จสอบติด 4 โรงเรียน และหนึ่งในนั้นคือโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ค่ะ อนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม

อัลบั้มภาพ

ข่าวเด่นหล้าอื่นๆ

11

เม.ย.

2564

การแสดงโชว์กิจกรรมวันนี้ ชั้นอนุบาล 3
Accomplishment Denla Kindergarten
โครงการสัมฤทธิผลอนุบาล 3 วันที่ 24 – 27 มีนาคม 2564
โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม

อ่านต่อ

7

ก.ค.

2564

ร่วมภาพกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ ของคุณครูอนุบาลเด่นหล้า เป็นการเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดเรียนในปีการศึกษาเทอม 1/2564

โดยให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะพื้นฐานในแต่ละวิชาตามหลักสูตร ของทางโรงเรียนฯ

โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม
#DenlaTrilingualProgramme             
#อนุบาลเด่นหล้า
#denlaschool

อ่านต่อ

29

ส.ค.

2564

ภาพบรรยากาศของเด็กๆ และกิจกรรมส่งผลงานในการเรียนออนไลน์ ของเด็กๆ นักเรียนมาให้ชมกันนะคะ 💚เรียนออนไลน์ที่อนุบาลเด่นหล้าเพชรเกษม มีกิจกรรมสร้างสรรค์ไว้ให้เด็กๆผ่อนคลาย ควบคู่ไปกับความรู้ที่คุณครูได้สอดแทรกกับการทำกิจกรรม ทำให้เด็กๆมีความสุขกับการเรียนค่ะ

อ่านต่อ