keyboard_arrow_left กลับ

มอบเกียรติแก่นักเรียนชั้นอนุบาล 3 ในโครงการ.. Denla Challenges Online สไตล์พี่อนุบาล 3

watch_later 16 พ.ย. 2564
person ณัฐณิชา ถินคำไสย์

 

🎉ผศ.ดร. ต่อยศ ปาลเดชพงศ ผู้ช่วยผู้อำนวยโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า
ได้แสดงความยินดี และมอบเกียรติแก่นักเรียนชั้นอนุบาล 3 ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนที่มีความโดดเด่นในโครงการ..
Denla Challenges Online สไตล์พี่อนุบาล 3

อัลบั้มภาพ

ข่าวเด่นหล้าอื่นๆ

2

ก.ค.

2564

กิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ ของนักเรียนอนุบาลเด่นหล้า เป็นการเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดเรียนในปีการศึกษาเทอม 1/2564

โดยให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะพื้นฐานในแต่ละวิชาตามหลักสูตร ของทางโรงเรียนฯ
โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม

อ่านต่อ

19

ส.ค.

2564

3 วิธีลดความตึงเครียดและรักษาความสัมพันธ์คนในครอบครัวช่วงโควิด
แม้ว่าสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นจะทำให้ทุกคนในครอบครัวได้มีเวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้น แต่อีกด้านหนึ่งก็เกิดสถิติอันน่ากลัวอยู่ไม่น้อยเหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นโรคซึมเศร้าในเด็กและผู้ใหญ่ การหย่าร้างสูงขึ้น รวมถึงบางครอบครัวมีเหตุการณ์ความรุนแรงภายในครอบครัวร่วมด้วย

อ่านต่อ

10

ม.ค.

2565

พูดคุยกับ “น้องไดมอนด์ ภาคิน กฤติธันยากร” ศิษย์เก่าคนเก่งเด่นหล้า ปีการศึกษา 2549 น้องไดมอนด์ เด็กยุคใหม่ที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูง  ปัจจุบันน้องกำลังศึกษาอยู่ปีที่ 4 มหาวิทยาลัยศรีณครินทรวิโรฒ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม เอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว

อ่านต่อ