keyboard_arrow_left กลับ

พ่อแม่เป็น “ทีมเดียวกับลูก” ได้ด้วย 6 เคล็ดลับง่ายๆ ต่อไปนี้….

watch_later 10 ก.ค. 2563
person ณัฐณิชา ถินคำไสย์

 

พ่อแม่เป็น “ทีมเดียวกับลูก” ได้ด้วย 6 เคล็ดลับง่ายๆ ต่อไปนี้….

สิ่งสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้ลูกไปสู่เป้าหมายของตัวเองได้สำเร็จ นอกจากความตั้งใจ ความมุ่งมั่นของลูก การที่พ่อแม่เป็นทีมเดียวกับลูก และก้าวไปพร้อมกับเขา จะยิ่งช่วยให้เขาก้าวไปสู่ความสำเร็จของตัวเองได้เร็วขึ้นค่ะ ซึ่งการเป็นทีมเดียวกับลูกมีเคล็ดลับง่าย ๆ ค่ะ

ข่าวเด่นหล้าอื่นๆ

16

มิ.ย.

2563

🎉🎉 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้าผ่านคัดเลือกเข้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ได้ 42 คน

อ่านต่อ

16

มิ.ย.

2563

การอ่านเป็นทักษะที่สำคัญมากสำหรับเด็ก และการปลูกฝังให้เด็กเล็กรักการอ่านนั้น สามารถเป็นสะพานให้เขาเดินทางไปสู่ความสำเร็จในอนาคตได้ด้วยค่ะ จึงมี 9 เทคนิคการสร้างนิสัยรักการอ่าน

อ่านต่อ

18

ม.ค.

2564

“3 กิจกรรมเพิ่มความสุข”กลับเข้าสู่โหมดอยู่บ้านกันอีกครั้งแล้วนะคะ แต่ถึงอย่างนั้นก็อย่าเพิ่งท้อไป อยากให้มองในแง่บวกว่าเราได้ช่วงเวลาที่จะได้อยู่ด้วยกันเพิ่มขึ้น ด้วยกิจกรรมง่าย ๆ ทั้ง 3 กิจกรรมนี้ ค่ะ

อ่านต่อ