keyboard_arrow_left กลับ

พูดคุยกับ “น้องภูมิ” ภัทรพล ศรีไชย ศิษย์เก่าคนเก่งอนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม

watch_later 18 ม.ค. 2564
person ณัฐณิชา ถินคำไสย์

พูดคุยกับ “น้องภูมิ” ภัทรพล ศรีไชย

ศิษย์เก่าคนเก่งอนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม

เกี่ยวกับ “ความฝันที่อยากเป็นอาจารย์ของน้องภูมิส่วนหนึ่งมาจากคุณแม่

และอีกส่วนหนึ่งคือการได้สัมผัสความรักและความทุ่มเทของคุณครูที่อนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม

 

 

ข่าวเด่นหล้าอื่นๆ

28

พ.ค.

2564

6 มาตรการหลักหลังผ่อนคลายมาตรการ 👧🏻🧒🏻
“การป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด19 ในสถานศึกษา”

อ่านต่อ

28

พ.ค.

2564

4 พฤติกรรมใหม่ที่โรงเรียนของเด็กๆ ในยุคโควิด (New Normal)

เมื่อสถานการณ์วิกฤติเริ่มผ่านพ้นไปจนถึงจุดที่คลาย Lockdown ลงแล้ว สังคมของเราก็ได้เริ่มก้าวเข้าสู่ยุค New Normal

อ่านต่อ

28

พ.ค.

2564

เพราะอะไรพ่อแม่ถึงต้อง “Scan ลายนิ้ววิเคราะห์ตัวตนของเด็ก ?”
เพราะว่าธรรมชาติของเด็กแต่ละคนมีตัวตนที่แตกต่างกัน การทำความรู้จักตัวตนเบื้องต้นของเด็กจึงเป็นสิ่งที่พ่อแม่ ผู้ปกครอง ต้องให้ความสำคัญ

อ่านต่อ