keyboard_arrow_left กลับ

เพื่อไม่ให้วิกฤตทำลายความสัมพันธ์ในครอบครัว อนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม เลยอยากชวนทุกครอบครัวมาสร้างความสัมพันธ์กันด้วย 3 ไอเดียง่ายๆ ต่อไปนี้ค่ะ

watch_later 30 ก.ค. 2564
person ณัฐณิชา ถินคำไสย์

ไวรัสก็กลัว แต่ครอบครัวก็ต้องกลมเกลียว

เพื่อไม่ให้วิกฤตทำลายความสัมพันธ์ในครอบครัว อนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม เลยอยากชวนทุกครอบครัวมาสร้างความสัมพันธ์กันด้วย 3 ไอเดียง่ายๆ ต่อไปนี้ค่ะ

อัลบั้มภาพ

ข่าวเด่นหล้าอื่นๆ

15

ก.พ.

2565

4 วงกลมกิจกรรม: รูปแบบการเรียนรู้ที่ให้เด็กได้ทำงานร่วมกันอย่างอิสระ เพื่อ “สร้างพื้นฐานที่ดีด้านภาษาอังกฤษ ไทย จีน” หัวใจสำคัญของการออกแบบการเรียนรู้ ของอนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม คือ “ให้เด็กๆ ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยมีคุณครูเป็นผู้นำกิจกรรม” ซึ่งแนวคิดนี้ถูกสอดแทรกเข้าไปในหลักสูตรนานาชาติ หรือหลักสูตร 3 ภาษาอังกฤษ ไทย จีน (Denla Trilingual Programme: DLTP) ผ่านกิจกรรมที่เรียกว่า “4 วงกลมกิจกรรม”

อ่านต่อ

21

เม.ย.

2565

“เอริเปรียบเหมือนต้นไม้ที่เติบโตสวยงามได้ เพราะมีแหล่งเพาะบ่มต้นกล้าที่ดี อย่างอนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม ที่คอยหล่อหลอมปลูกฝัง สร้างรากฐานที่ดี ทั้งด้านความรู้ สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรม จนทำให้เอริมีทุกวันนี้ ประสบผลสำเร็จสอบติด 4 โรงเรียน และหนึ่งในนั้นคือโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ค่ะ อนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม

อ่านต่อ

27

มิ.ย.

2565

กิจกรรมเปิดบ้านเยี่ยมชมหลักสูตร Open House : Denla Trilingual Programme ฃเปิดห้องเรียนรูปแบบ Play Based Learning เข้าใจรูปแบบการเรียนผ่านกิจกรรม Circle Time,Center Time, Thai Class,Chinese Class,Cooking,Coding และอื่นๆ พูดคุยกับครูผู้ดูแลหลักสูตรโดยตรง ด่วน เปิดรับเพียง 1 ห้องเท่านั้น วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565

อ่านต่อ