keyboard_arrow_left กลับ

พิธีมอบถ้วยรางวัลและใบประกาศเกียรติบัตร นักเรียนที่ชนะเลิศลำดับที่ 1-5 ในการแข่งขัน (รอบชิงชนะเลิศ) รายการ “Denla spelling bees”

watch_later 30 ส.ค. 2565
person ณัฐณิชา ถินคำไสย์
พิธีมอบถ้วยรางวัลและใบประกาศเกียรติบัตร
ผศ.ดร.ต่อยศ ปาลเดชพงศ์ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดี กับ นักเรียนที่ชนะเลิศลำดับที่ 1-5 ในการแข่งขัน (รอบชิงชนะเลิศ) รายการ “Denla spelling bees” final round (เขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ) หลักสูตร แผนก Denla English Program นักเรียนระดับ ชั้น K.1, K.2, และ K.3
มีรายชื่อดังนี้

อัลบั้มภาพ

ข่าวเด่นหล้าอื่นๆ

11

มิ.ย.

2564

คณะผู้บริหาร, คุณครู, เจ้าหน้าที่, พนักงานขับรถ, และบุคลากรโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้าทุกคน (สาขาเพชรเกษม)
ร่วมใจ เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เพื่อสุขอนามัยตามมาตรการสถานการณ์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

อ่านต่อ

19

ส.ค.

2564

การเรียนรู้แบบ Active Learning คือการที่ห้องเรียนกระตุ้นให้เด็กๆ ได้ “ขยับความคิด” ได้เรียนรู้ ค้นคว้า และทำความเข้าใจสิ่งต่างๆ ในรูปแบบของตัวเอง “อนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม” จึงเน้นส่งเสริมกิจกรรมในห้องเรียนออนไลน์ให้เด็กๆ ได้มีทักษะรอบด้าน 

อ่านต่อ

16

พ.ย.

2564

  ผศ.ดร. ต่อยศ ปาลเดชพงศ ผู้ช่วยผู้อำนวยโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า ได้แสดงความยินดี และมอบเกียรติแก่นักเรียนชั้นอนุบาล 3 ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนที่มีความโดดเด่นในโครงการ.. Denla Challenges Online สไตล์พี่อนุบาล 3

อ่านต่อ