keyboard_arrow_left กลับ

ปกป้องการแพร่กระจายเชื้อ Covid-19 ด้วยการไอและจาม “ให้ถูกวิธี”

watch_later 26 ธ.ค. 2563
person ณัฐณิชา ถินคำไสย์

ปกป้องการแพร่กระจายเชื้อ Covid-19 ด้วยการไอและจาม “ให้ถูกวิธี” มือของเราทุกคนอาจเป็นสาเหตุของการแพร่กระจายเชื้อ Covid-19 เพราะฉะนั้นคุณพ่อ คุณแม่ ต้องสอนให้เด็กๆ รู้จักการไอและจามอย่างถูกวิธีค่ะ #สู้ไปด้วยกันการ์ดอย่าตก

 

 

ข่าวเด่นหล้าอื่นๆ

16

มิ.ย.

2563

🎉🎉 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้าผ่านคัดเลือกเข้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ได้ 42 คน

อ่านต่อ

2

ก.ค.

2564

ตัวแทนคณะผู้ร่วมบริหารโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า (สาขาเพชรเกษม)
เดินทางมามอบสิ่งของอุปโภค – บริโภค และของใช้จำเป็น เพื่อสนับสนุนในการดำเนินงานของ ศูนย์บริการสาธารณสุข เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
ใน “โครงการบริจาคช่วยโควิด..เพื่อช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากวิกฤตโควิด-19” โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม

อ่านต่อ

16

มิ.ย.

2563

การอ่านเป็นทักษะที่สำคัญมากสำหรับเด็ก และการปลูกฝังให้เด็กเล็กรักการอ่านนั้น สามารถเป็นสะพานให้เขาเดินทางไปสู่ความสำเร็จในอนาคตได้ด้วยค่ะ จึงมี 9 เทคนิคการสร้างนิสัยรักการอ่าน

อ่านต่อ