keyboard_arrow_left กลับ

บทบาทแม่และบาทครูของ ครูผ่องศรี กุลแทน (ครูอนุบาลเด่นหล้าเพชรเกษม)

watch_later 23 พ.ย. 2563
person ณัฐณิชา ถินคำไสย์

บทบาทแม่และบาทครูของ ครูผ่องศรี กุลแทน (ครูอนุบาลเด่นหล้าเพชรเกษม)

คุณแม่ของน้องดรีม ศิษย์เก่าคนเก่งของอนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม

สาวน้อยวัย 28 ดีกรีเกียรตินิยมอันดับ 1 ระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยมหิดล

 

เหตุผลที่ให้ลูกสาวเรียนอนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม

พัฒนาการของน้องดรีมที่ได้รับจากอนุบาลเด่นหล้า

เหตุการณ์ความประทับใจที่เกิดกับคุณแม่

ให้คำนิยามที่มีต่ออนุบาลเด่นหล้า

เน้นความรู้ คู่กิจกรรม สอนให้เด็กลงมือทำ ปูพื้นฐานชีวิต “เพราะพื้นฐานสำคัญที่สุด

 

 

 

ข่าวเด่นหล้าอื่นๆ

11

มิ.ย.

2564

คณะผู้บริหาร, คุณครู, เจ้าหน้าที่, พนักงานขับรถ, และบุคลากรโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้าทุกคน (สาขาเพชรเกษม)
ร่วมใจ เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เพื่อสุขอนามัยตามมาตรการสถานการณ์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

อ่านต่อ

19

ส.ค.

2564

การเรียนรู้แบบ Active Learning คือการที่ห้องเรียนกระตุ้นให้เด็กๆ ได้ “ขยับความคิด” ได้เรียนรู้ ค้นคว้า และทำความเข้าใจสิ่งต่างๆ ในรูปแบบของตัวเอง “อนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม” จึงเน้นส่งเสริมกิจกรรมในห้องเรียนออนไลน์ให้เด็กๆ ได้มีทักษะรอบด้าน 

อ่านต่อ

2

ก.ค.

2564

กิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ ของนักเรียนอนุบาลเด่นหล้า เป็นการเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดเรียนในปีการศึกษาเทอม 1/2564

โดยให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะพื้นฐานในแต่ละวิชาตามหลักสูตร ของทางโรงเรียนฯ
โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม

อ่านต่อ