keyboard_arrow_left กลับ

ทำไมเด็กๆ ไม่อยากเขียนหนังสือ

watch_later 19 พ.ย. 2563
person ณัฐณิชา ถินคำไสย์

ทำไมเด็กๆ ไม่อยากเขียนหนังสือ

ดูเหมือนการที่ลูกยังเขียนหนังสือไม่ได้… ทั้งๆที่เข้าโรงเรียนอนุบาลแล้ว จะเป็นสิ่งที่กวนใจเหล่าพ่อแม่ไม่น้อย หากแต่จริงๆ แล้ว สิ่งนี้อาจไม่ใช่ปัญหาถ้าคุณทำความเข้าใจพัฒนาการของลูกเพิ่มขึ้น

ข่าวเด่นหล้าอื่นๆ

16

มิ.ย.

2565

ในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงนี้ โรคต่างๆ อาจเกิดขึ้นได้ ทางโรงเรียนจึงได้นำสาเหตุ อาการ และการป้องกันดูแลโรคติดต่อต่างๆ เพื่อให้ท่านผู้ปกครองช่วยดูแล และหาทางป้องกันบุตรหลานขณะอยู่ที่บ้าน ร่วมกับทางโรงเรียนเพื่อสุขอนามัยที่ดีของนักเรียน

อ่านต่อ

27

ต.ค.

2565

อ่านต่อ

17

มิ.ย.

2565

คุณครูยุพิศ เมืองศรีมาตร ครูใหญ่ฝ่ายอนุบาล มอบใบประกาศให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฝึกความกล้าแสดงออก โดยเป็นพิธีกรในกิจกรรมเปิดโครงการเด่นหล้ายอดนักอ่าน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565

อ่านต่อ