keyboard_arrow_left กลับ

ทำอย่างไรถึงจะค้นพบพรสวรรค์ในตัวเด็ก…

watch_later 8 มี.ค. 2564
person ณัฐณิชา ถินคำไสย์

ทำอย่างไรถึงจะค้นพบพรสวรรค์ในตัวเด็ก

เด็กทุกคนมีพรสวรรค์ที่ติดตัวมาเป็นของตัวเองอยู่แล้ว การเลี้ยงดูและทำกิจกรรมอย่างหลากหลายตั้งแต่ในวัยเด็ก จึงเป็นเสมือนการช่วยให้พรสวรรค์ที่มีอยู่ได้ถูกค้นพบเร็วขึ้น

อัลบั้มภาพ

ข่าวเด่นหล้าอื่นๆ

28

พ.ค.

2564

6 มาตรการหลักหลังผ่อนคลายมาตรการ 👧🏻🧒🏻
“การป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด19 ในสถานศึกษา”

อ่านต่อ

30

ก.ค.

2564

พิธีมอบเกียรติบัตร และ แสดงความยินดี แก่บุคลากรทางการศึกษาที่มีความโดดเด่น

ชำนาญด้านการออกแบบ และใช้เครื่องมือการสอนผ่านระบบเครือข่ายได้ดีเยี่ยม ในโครงการ “Online Teacher of The Week” (ครั้งที่ 4)

อ่านต่อ

17

ก.ย.

2564

  จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (THAI STOP COVID) ขอแสดงความยินดี กับโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า สาขาเพชรเกษม ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการป้องกันไวรัส COVID-19 ในสถานประกอบการ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ประเภท กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนเอกชน และ นานาชาติ ( สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอก )

อ่านต่อ