keyboard_arrow_left กลับ

จิตวิทยาการดูแลเด็กแต่ละวัย ช่วงวัย 0-1.5 ปี “ไว้วางใจ (Trust) กับ ไม่ไว้วางใจ (Mistrust)”

watch_later 5 พ.ย. 2563
person ณัฐณิชา ถินคำไสย์

จิตวิทยาการดูแลเด็กแต่ละวัย

ช่วงวัย 0-1.5 ปี “ไว้วางใจ (Trust) กับ ไม่ไว้วางใจ (Mistrust)”

เด็กในช่วงวัยนี้กำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างจากตอนอยู่ในท้องของแม่

เด็กคือวัยที่ต้องการความรัก ความเข้าใจในตัวตน จากพ่อแม่และคนรอบข้างอย่างมาก การรู้ทันพฤติกรรมในแต่ละช่วงวัยจึงเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญ จะได้ส่งเสริมพฤติกรรมด้านดี และป้องกันพฤติกรรมไม่ดี ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

อนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม มีหลักจิตวิทยาการดูแลเด็กในแต่ละช่วงวัยมาฝากค่ะ

 

ข่าวเด่นหล้าอื่นๆ

16

มิ.ย.

2563

🎉🎉 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้าผ่านคัดเลือกเข้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ได้ 42 คน

อ่านต่อ

16

มิ.ย.

2563

เด็กอนุบาลสามารถสร้างการเรียนรู้อย่างอิสระด้วยตัวเอง ถ้าหากได้รับโอกาสและการสนับสนุนอย่างดีจากพ่อแม่ และจะยิ่งดีขึ้นไปอีกหากพ่อแม่เลือกโรงเรียนอนุบาลที่มีพื้นที่ที่พร้อม ให้เด็ก ๆ ได้ค้นหาความชอบและได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่

อ่านต่อ