keyboard_arrow_left กลับ

จิตวิทยาการดูแลเด็กแต่ละวัย ช่วงวัย 0-1.5 ปี “ไว้วางใจ (Trust) กับ ไม่ไว้วางใจ (Mistrust)”

watch_later 5 พ.ย. 2563
person ณัฐณิชา ถินคำไสย์

จิตวิทยาการดูแลเด็กแต่ละวัย

ช่วงวัย 0-1.5 ปี “ไว้วางใจ (Trust) กับ ไม่ไว้วางใจ (Mistrust)”

เด็กในช่วงวัยนี้กำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างจากตอนอยู่ในท้องของแม่

เด็กคือวัยที่ต้องการความรัก ความเข้าใจในตัวตน จากพ่อแม่และคนรอบข้างอย่างมาก การรู้ทันพฤติกรรมในแต่ละช่วงวัยจึงเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญ จะได้ส่งเสริมพฤติกรรมด้านดี และป้องกันพฤติกรรมไม่ดี ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

อนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม มีหลักจิตวิทยาการดูแลเด็กในแต่ละช่วงวัยมาฝากค่ะ

 

ข่าวเด่นหล้าอื่นๆ

16

มิ.ย.

2563

การอ่านเป็นทักษะที่สำคัญมากสำหรับเด็ก และการปลูกฝังให้เด็กเล็กรักการอ่านนั้น สามารถเป็นสะพานให้เขาเดินทางไปสู่ความสำเร็จในอนาคตได้ด้วยค่ะ จึงมี 9 เทคนิคการสร้างนิสัยรักการอ่าน

อ่านต่อ

18

ม.ค.

2564

“3 กิจกรรมเพิ่มความสุข”กลับเข้าสู่โหมดอยู่บ้านกันอีกครั้งแล้วนะคะ แต่ถึงอย่างนั้นก็อย่าเพิ่งท้อไป อยากให้มองในแง่บวกว่าเราได้ช่วงเวลาที่จะได้อยู่ด้วยกันเพิ่มขึ้น ด้วยกิจกรรมง่าย ๆ ทั้ง 3 กิจกรรมนี้ ค่ะ

อ่านต่อ

25

ม.ค.

2564

ว่ากันว่า…พ่อแม่คือครูคนแรกของลูก รองลงมาคือคุณครูในโรงเรียนอนุบาล

แล้วเชื่อหรือไม่ว่า สิ่งแวดล้อมรอบตัวลูกถือได้ว่าเป็นครูคนที่สาม ที่ช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้เลยทีเดียว

อ่านต่อ