keyboard_arrow_left กลับ

“คุณกิ๊ฟ-วรรณียา อัตตาหกุล” ศิษย์เก่าคนเก่งอนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม ปี 2528 ปัจจุบันเป็นผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

watch_later 13 ก.พ. 2565
person ณัฐณิชา ถินคำไสย์

“คุณกิ๊ฟ-วรรณียา อัตตาหกุล” ศิษย์เก่าคนเก่งอนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม ปี 2528 ปัจจุบันเป็นผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

กลับมาพูดคุยถึงความทรงจำที่มีต่ออนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม สถานที่เล็กๆ ที่จุดประกายทักษะด้านการพูด สังเกต และตั้งคำถาม ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของการเป็นผู้พิพากษาในวันนี้

#ศิษย์เก่าคนเก่งเด่นหล้า #อนุบาลเด่นหล้าเพชรเกษม #ดีที่สุดในย่านนี้

อัลบั้มภาพ

ข่าวเด่นหล้าอื่นๆ

2

ก.ค.

2564

กิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ ของนักเรียนอนุบาลเด่นหล้า เป็นการเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดเรียนในปีการศึกษาเทอม 1/2564

โดยให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะพื้นฐานในแต่ละวิชาตามหลักสูตร ของทางโรงเรียนฯ
โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม

อ่านต่อ

19

ส.ค.

2564

3 วิธีลดความตึงเครียดและรักษาความสัมพันธ์คนในครอบครัวช่วงโควิด
แม้ว่าสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นจะทำให้ทุกคนในครอบครัวได้มีเวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้น แต่อีกด้านหนึ่งก็เกิดสถิติอันน่ากลัวอยู่ไม่น้อยเหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นโรคซึมเศร้าในเด็กและผู้ใหญ่ การหย่าร้างสูงขึ้น รวมถึงบางครอบครัวมีเหตุการณ์ความรุนแรงภายในครอบครัวร่วมด้วย

อ่านต่อ

16

พ.ย.

2564

Denla Trilingual Programme ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน และกิจกรรมในห้องเรียน แผนก Denla Trilingual Programme (หลักสูตร 3 ภาษาอังกฤษ, ไทย, จีน ) โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม #อนุบาลเด่นหล้า #denlaSchoolEnglishProgram #DenlaTrilingualProgramme 16-11-64

อ่านต่อ