keyboard_arrow_left กลับ

ขอแสดงความยินดี พร้อมมอบ(trophy)ถ้วยรางวัล, เหรียญรางวัล นักกีฬาว่ายน้ำที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ

watch_later 23 ม.ค. 2566
person ณัฐณิชา ถินคำไสย์
ขอแสดงความยินดี พร้อมมอบ(trophy)ถ้วยรางวัล, เหรียญรางวัลและใบประกาศเกียรติบัตร
(swimming)นักกีฬาว่ายน้ำที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ
KMUTNB Swimming championships 2023 1 th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2566 ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 

ข่าวเด่นหล้าอื่นๆ

16

มิ.ย.

2565

ในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงนี้ โรคต่างๆ อาจเกิดขึ้นได้ ทางโรงเรียนจึงได้นำสาเหตุ อาการ และการป้องกันดูแลโรคติดต่อต่างๆ เพื่อให้ท่านผู้ปกครองช่วยดูแล และหาทางป้องกันบุตรหลานขณะอยู่ที่บ้าน ร่วมกับทางโรงเรียนเพื่อสุขอนามัยที่ดีของนักเรียน

อ่านต่อ

27

ต.ค.

2565

อ่านต่อ

17

มิ.ย.

2565

คุณครูยุพิศ เมืองศรีมาตร ครูใหญ่ฝ่ายอนุบาล มอบใบประกาศให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฝึกความกล้าแสดงออก โดยเป็นพิธีกรในกิจกรรมเปิดโครงการเด่นหล้ายอดนักอ่าน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565

อ่านต่อ