keyboard_arrow_left กลับ

กิจกรรม”วันเด็กแห่งชาติ” ปี 2566

watch_later 18 ม.ค. 2566
person ณัฐณิชา ถินคำไสย์
แต่งกายอาชีพในฝัน..(อาชีพในฝันยอดฮิตของเด็กๆ)
……………………………………………………………….
กิจกรรม”วันเด็กแห่งชาติ” ปี 2566
คำขวัญวันเด็ก
“รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”

ข่าวเด่นหล้าอื่นๆ

16

มิ.ย.

2565

ในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงนี้ โรคต่างๆ อาจเกิดขึ้นได้ ทางโรงเรียนจึงได้นำสาเหตุ อาการ และการป้องกันดูแลโรคติดต่อต่างๆ เพื่อให้ท่านผู้ปกครองช่วยดูแล และหาทางป้องกันบุตรหลานขณะอยู่ที่บ้าน ร่วมกับทางโรงเรียนเพื่อสุขอนามัยที่ดีของนักเรียน

อ่านต่อ

27

ต.ค.

2565

อ่านต่อ

17

มิ.ย.

2565

คุณครูยุพิศ เมืองศรีมาตร ครูใหญ่ฝ่ายอนุบาล มอบใบประกาศให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฝึกความกล้าแสดงออก โดยเป็นพิธีกรในกิจกรรมเปิดโครงการเด่นหล้ายอดนักอ่าน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565

อ่านต่อ