keyboard_arrow_left กลับ

กิจกรรมการแสดงละครเวที นิทานภาษาอังกฤษเรื่อง” Cinderella” โดยคอร์สพิเศษภาษาอังกฤษ : Shining star

watch_later 11 มี.ค. 2564
person ณัฐณิชา ถินคำไสย์
กิจกรรมการแสดงละครเวที นิทานภาษาอังกฤษเรื่อง” Cinderella” แสดงโดยนักเรียน เรียนคอร์สพิเศษภาษาอังกฤษ : Shining star
ภาพการแสดงความสามารถของนักเรียน “คอร์สพิเศษภาษาอังกฤษ” ณ.ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเด่นหล้า เวลา 08.30 -12.00 น.โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม

 

ข่าวเด่นหล้าอื่นๆ

2

ก.ค.

2564

กิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ ของนักเรียนอนุบาลเด่นหล้า เป็นการเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดเรียนในปีการศึกษาเทอม 1/2564

โดยให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะพื้นฐานในแต่ละวิชาตามหลักสูตร ของทางโรงเรียนฯ
โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม

อ่านต่อ

19

ส.ค.

2564

3 วิธีลดความตึงเครียดและรักษาความสัมพันธ์คนในครอบครัวช่วงโควิด
แม้ว่าสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นจะทำให้ทุกคนในครอบครัวได้มีเวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้น แต่อีกด้านหนึ่งก็เกิดสถิติอันน่ากลัวอยู่ไม่น้อยเหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นโรคซึมเศร้าในเด็กและผู้ใหญ่ การหย่าร้างสูงขึ้น รวมถึงบางครอบครัวมีเหตุการณ์ความรุนแรงภายในครอบครัวร่วมด้วย

อ่านต่อ

16

พ.ย.

2564

Denla Trilingual Programme ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน และกิจกรรมในห้องเรียน แผนก Denla Trilingual Programme (หลักสูตร 3 ภาษาอังกฤษ, ไทย, จีน ) โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม #อนุบาลเด่นหล้า #denlaSchoolEnglishProgram #DenlaTrilingualProgramme 16-11-64

อ่านต่อ