keyboard_arrow_left กลับ

กิจกรรมการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา กรณีพิเศษเพิ่มเติมจากการสัมมนาประจำปี (เป็นการภายใน)

watch_later 5 ก.ค. 2565
person ณัฐณิชา ถินคำไสย์
โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้าได้จัดกิจกรรมการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา กรณีพิเศษเพิ่มเติมจากการสัมมนาประจำปี (เป็นการภายใน) วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 – 12.00 น.เพื่อพัฒนาความรู้ และทักษะต่างๆ ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความรับผิดชอบของบุคลากร (รายบุคคล)ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นเพื่อกิจกรรมฯ เสริม – สร้าง – ปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน –ปฏิบัติหน้าที่, คุณธรรม – จริยธรรมเกิดขึ้นในบุคลากรทุกคน

อัลบั้มภาพ

ข่าวเด่นหล้าอื่นๆ

16

มิ.ย.

2565

ในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงนี้ โรคต่างๆ อาจเกิดขึ้นได้ ทางโรงเรียนจึงได้นำสาเหตุ อาการ และการป้องกันดูแลโรคติดต่อต่างๆ เพื่อให้ท่านผู้ปกครองช่วยดูแล และหาทางป้องกันบุตรหลานขณะอยู่ที่บ้าน ร่วมกับทางโรงเรียนเพื่อสุขอนามัยที่ดีของนักเรียน

อ่านต่อ

27

ต.ค.

2565

อ่านต่อ

17

มิ.ย.

2565

คุณครูยุพิศ เมืองศรีมาตร ครูใหญ่ฝ่ายอนุบาล มอบใบประกาศให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฝึกความกล้าแสดงออก โดยเป็นพิธีกรในกิจกรรมเปิดโครงการเด่นหล้ายอดนักอ่าน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565

อ่านต่อ