keyboard_arrow_left กลับ

การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ Denla Swimming Championship 2022

watch_later 27 ก.ย. 2565
person ณัฐณิชา ถินคำไสย์
ภาพบรรยากาศ การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ Denla Swimming Championship 2022 ระหว่างโรงเรียนนานาชาติเด่นหล้าบริติช , โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม และ โรงเรียนเด่นหล้าพระราม 5 ผู้เข้าร่วมการแข่งขันอายุระหว่าง 4 – 14 ปี ณ สระว่ายน้ำในร่ม Denla British School (DBS)
เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565
5  

ข่าวเด่นหล้าอื่นๆ

15

ก.พ.

2564

การประกวดภาพวาดระบายสีโครงการ “MY BEST MOM”

อ่านต่อ

2

ก.ย.

2565

อ่านต่อ

20

ก.พ.

2564

โรงเรียนเด่นหล้า​ พระราม​ 5 เปิดบ้านให้ผู้ปกครองเยี่ยมชม​ กับกิจกรรม Exclusive Open House

อ่านต่อ