เรียน และเล่นที่เด่นหล้า

กิจกรรมของนักเรียน

กิจกรรมหน้าเสาธง

ทุกๆ เช้า เวลา 8.10 น. นักเรียนจะได้ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง โดยแต่ละวันกิจกรรมจะมีความหลากหลายแตกต่างกันไป ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนความมีระเบียบวินัย เตรียมความพร้อมก่อนเข้าชั้นเรียน ส่งเสริมความกล้าแสดงออก วอร์มร่างกาย และสนุกสนานไปกับกิจกรรมหลากหลายไม่รู้เบื่อ

งานสายใยบ้านและโรงเรียน & งานสัมฤทธิผลนักเรียน อ.3

กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวและโรงเรียน โดย ผู้ปกครองมาร่วมเรียนกับบุตรหลาน ทางโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้าจัดกิจกรรม นี้ขึ้นมาเพื่อให้ผู้ปกครองได้สัมผัสบรรยากาศการเรียนการสอนอย่างใกล้ชิด ซึ่งเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียน โดยผู้ปกครองจะได้ เรียนร่วมกับบุตรหลาน และได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกับคุณครู เพื่อ คุณครูจะได้นำแนวคิดมาปรับปรุงการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมกับ นักเรียนแต่ละคน อีกทั้งยังได้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ และร่วมสังเกตการเรียน การสอนของโรงเรียน เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว

โครงการอ่านหนังสือยามเช้า

โครงการอ่านหนังสือยามเช้าจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกฝนการอ่านทุกวัน และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน ใช้เวลาว่างช่วงเช้าให้เกิดประโยชน์

โครงการเด่นหล้ายอดนักอ่าน

โครงการเด่นหล้ายอดนักอ่านจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการอ่านของนักเรียน และเน้น พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างคุณพ่อคุณแม่กับลูก โดยโครงการนี้จะขอความ ร่วมมือจากทางผู้ปกครองให้ช่วยฝึกฝนน้องๆ ในการฝึกอ่านหนังสือเป็น ประจำ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่ได้ใช้เวลากับน้องๆ มากขึ้น

เด่นหล้าเกมส์

กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ กิจกรรมกีฬาสีที่จะช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้การแข่งขัน กีฬาชนิดต่างๆ การร่วมเชียร์ ซึ่งนอกจากเด็กๆ จะได้ออกกำลังกายให้ร่างกาย แข็งแรงแล้ว ยังเป็นการฝึกให้เด็กรู้จักเกมการ แข่งขัน กฎ กติกา การทำงาน เป็นทีม สร้างความสามัคคีและปลูกฝังการมีน้ำใจนักกีฬา

พิธีมอบอนุบัตรนักเรียน

พิธีมอบอนุบัตรนักเรียน อ.3 จัดขึ้นทุกปี เพื่อเป็นการแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่เรียนจบชั้นอนุบาล 3 โดยจัดขึ้นที่ หอประชุมของโรงเรียน นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังมีการจัดซุ้มแสดงความยินดีโดยจัดทำขึ้นโดยคุณครูในแต่ละสายงาน เพื่อแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่ศึกษาจบ และพร้อมก้าวเดินออกไปยังโรงเรียนประถมอย่างมั่นใจ

บริการสำหรับนักเรียน

บริการสำหรับนักเรียน

อนุบาลเด่นหล้า มีบริการต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียน ดังนี้

รถโรงเรียน

รถโรงเรียน คือหนึ่งในบริการที่โรงเรียนเด่นหล้าให้ความสำคัญสำหรับนักเรียนวัยอนุบาลนี้ เพื่อให้บริการและแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองในแต่ละวันได้อย่างทั่วถึง ครอบคลุมทุกเส้นทาง พร้อมดูแลนักเรียนทุกคนด้วยความเอาใจใส่ ของคนขับรถและคุณครูประจำรถทุกๆ คัน ที่ได้รับการฝึกอบรมมาอย่างดี

ครอบคลุมทุกเส้นทาง

บริการนักเรียนด้วยรถตู้โดยสาร โดยการจัดระบบจัดแบ่งโซน แบ่งเขต ให้รถโรงเรียนสามารถบริการครอบคลุม รับ-ส่ง นักเรียนถึงบ้านได้อย่างครบถ้วนและทั่วถึงทุกเส้นทาง และพร้อมเพิ่มการบริการให้เพียงพอต่อความต้องการได้ตลอด

เอาใจใส่ในทุกๆ ด้าน เพื่อมาตรฐานที่ดี และมั่นใจได้ในความปลอดภัย
  1. รถตู้ขนาดใหญ่ที่ได้มาตรฐานและได้รับการตรวจสอบ ดูแลรักษาให้มีความสะอาด และตรวจเช็คสภาพให้พร้อมบริการ ในทุกๆวัน
  2. เรามีการสำรวจเส้นทางทุกครั้งเพื่อความพร้อมก่อนการรับ-ส่ง นักเรียน ป้องกันปัญหาผิดเส้นทาง
ตรวจสอบช่วงเวลา-ความหนาแน่นของรถ เพื่อรักษาเวลาให้ดีที่สุด
  1. ไม่พลาดการติดต่อด้วยระบบ GPS ที่สามารถดูเส้นทางการวิ่งและควบคุมความเร็วของรถได้ตลอดช่วงเวลา
  2. พนักงานขับรถที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการฝึกอบรมในด้านการให้บริการการขับขี่ และดูแลความปลอดภัย 2 ครั้งต่อปี รวมทั้งยังมีการตรวจสุขภาพ ตรวจหาสารเสพติด เพื่อรักษามาตรฐานผู้ขับขี่ให้มีคุณภาพอยู่เสมอ
  3. คุณครูประจำรถที่ใส่ใจและเน้นเป็นพิเศษในด้านการดูแลเด็กขณะเดินทาง ตั้งแต่ก่อนขึ้นรถ ระหว่างการเดินทาง จนส่ง ถึงจุดหมาย โดยจะมีการอบรมในด้านการดูแล ควบคุมนักเรียน และสถานการณ์ฉุกเฉิน 2 ครั้งต่อปี
  4. มั่นใจในความปลอดภัยการรับ-ส่งนักเรียนถึงผู้ปกครองโดยตรง ด้วยแบบฟอร์มให้ผู้ปกครองเซ็นชื่อทุกครั้งใน การรับ-ส่ง
  5. ตรวจเช็คภายในรถทุกครั้งที่มาถึงโรงเรียน โดยครูประจำรถ ครูเวรประจำวัน และครูฝ่ายโรงเรียน เพื่อไม่ให้เกิด เหตุการณ์นักเรียนตกค้าง หรือแม้แต่สัมภาระ สิ่งของต่างๆ ของนักเรียนที่อาจทำตกไว้

โครงการ Kids To Car

เพื่อความสะดวกในการรับนักเรียนในช่วงเวลาเร่งด่วน ลดเวลาในการจอดรถและรอรับน้องๆ ทางรร.ได้จัดโครงการ Kids To Car ขึ้น โดยได้สร้างระบบที่ช่วยอำนวยความสะดวก ให้กับผู้ปกครองในช่วงเวลา 15.30-16.00 น. โดยผู้ปกครองเพียงแค่ยื่นบัตรรับนักเรียนที่จุดรับบัตรแรก เพื่อให้คุณครูสแกนบัตรโดย จากนั้นผู้ปกครองสามารถวนรถไปยังจุดรับ นักเรียน โดยจะมีคุณครูพาน้องมารอขึ้นรถอย่างรวดเร็วทันใจ และปลอดภัยค่ะ

โครงการดูแลสุขอนามัยภายในโรงเรียน

สุขภาพของน้องๆ ถือเป็นเรื่องสำคัญ ทางโรงเรียนจึงจัดโครงการดูแลสุขอนามัยภายในโรงเรียนขึ้น โดยอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่าย รวมถึงผู้ปกครอง ในการดูแล ตรวจสอบ คัดกรองนักเรียนที่มีความเสี่ยง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการติดต่อไปยังนักเรียนคนอื่นๆ โดยทางโรงเรียนมีการคัดกรองเป็นขั้นตอน ตั้งแต่การคัดกรองโดยผู้ปกครอง โดยครูประจำรถโรงเรียน การคัดกรองที่จุดตรวจก่อนเข้าโรงเรียน ตลอดจนการคัดกรองโดยคุณครูประจำชั้น ทั้งนี้เพื่อสุขอนามัยที่ดีของนักเรียนเด่นหล้าทุกคน

ห้องพยาบาล

นอกจากนี้ ทางโรงเรียนได้รับการสนับสนุนและการอำนวยความสะดวกด้านงานพยาบาลและอนามัยโรงเรียนจาก โรงพยาบาลพญาไท 3 โดยจะมีตัวแทนจากทีมพยาบาลอยู่ประจำทุกวัน เพื่อให้บริการทางด้านสุขภาพแก่นักเรียน การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการดูแลนักเรียนที่มีอาการเจ็บไข้เล็กน้อย โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนทุกคนมีสุขภาพดี สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์

บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค

เนื่องจากในช่วงหน้าฝน เด็กวัยนี้มีโอกาสเจ็บป่วยได้ง่าย
และเป็นช่วงที่โรคติดต่อสามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว
ทางโรงเรียนจึงมีบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้กับนักเรียนทุกปีในช่วงเวลาก่อนเข้าฤดูฝน

การตรวจลายเส้นผิว

ทางรร.ได้นำนวัตกรรมการตรวจสอบลายเส้นผิวของน้องๆเพื่อให้ผู้ปกครองรวมทั้งคุณครูผู้สอนมีความเข้าใจในตัวน้องและพัฒนาการของเด็กแต่ละคนมากยิ่งขึ้นรวมทั้งยังสามารถสนับสนุนและสอนน้องด้วยวิธีการที่เหมาะสมสำหรับเด็กแต่ละคนโดยเฉพาะ

โครงการแนะแนวสอบเข้าชั้น ป.1

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสอบเข้าชั้น ป.1 ในโรงเรียนประถมที่มีคุณภาพ นอกจากการจัดการเรียนการสอนของคุณครูแล้ว ผู้ปกครองก็ควรให้ความร่วมมือ และเตรียมตัวให้พร้อมเช่นกัน ทางโรงเรียนให้ความสำคัญในเรื่องนี้และได้จัดโครงการแนะแนวการสอบเข้าชั้น ป.1 เพื่อเป็นการให้ข้อมูล ความรู้ การเตรียมความพร้อมให้แก่ลูก รวมทั้งข้อมูลของโรงเรียนต่างๆ เพื่อให้ผู้ปกครองตื่นตัว และสามารถเลือกโรงเรียนที่เหมาะสมสำหรับลูก

กิจกรรมเยี่ยมชมโรงเรียนประถม

ทางโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมพาน้องๆ ไปเยี่ยมชมโรงเรียนประถม เพื่อให้น้องๆ เกิดความรู้สึกคุ้นเคย ไม่ตื่นกลัวต่อสถานที่เมื่อถึงเวลาไปสอบจริง

กิจกรรมของนักเรียน

โภชนาการ สำหรับนักเรียน

โภชนาการ สำหรับนักเรียน

บริการสำหรับนักเรียน