คำถามที่พบบ่อย

Q
ห้องเรียนมีครูกี่คน? นักเรียนกี่คน ?
A

ระดับเตรียมอนุบาล : มีคุณครูประจำห้อง 4 คน ต่อ นักเรียน 25 คน
ระดับชั้นอนุบาล 1 : มีครูประจำห้อง 3 ต่อ นักเรียนประมาณ 25-28 คน

Q
โรงเรียนเลิกเรียนกี่โมง?
A

กรณีปกติเลิกเรียน 14.30 น. กรณีเรียนกิจกรรมพิเศษหลังเลิกเรียน จะเลิกเรียน 15.30 น.
หากผู้ปกครองต้องการรับนักเรียนกลับก่อน เวลา สามารถติดต่อได้ที่ห้องธุรการ

Q
Lorem Ipsum is simply dummy text
A

Lorem Ipsum is simply dummy text

Q
Lorem Ipsum is simply dummy text
A

Lorem Ipsum is simply dummy text

Q
Lorem Ipsum is simply dummy text
A

Lorem Ipsum is simply dummy text

Q
Lorem Ipsum is simply dummy text
A

Lorem Ipsum is simply dummy text

Q
Lorem Ipsum is simply dummy text
A

Lorem Ipsum is simply dummy text

Q
Lorem Ipsum is simply dummy text
A

Lorem Ipsum is simply dummy text