คอร์สและกิจกรรมพิเศษ

กิจกรรมคอร์สพิเศษนอกเวลาเรียน

ค่ายส่งเสริมการเรียนรู้ช่วงปิดเทอม

ใบแจ้งความประสงค์เข้าร่วม HOLIDAY CAMP
สำหรับ 16 – 27 มีนาคม 2563

เพราะเด็กๆ ควรจะใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมในการเรียนรู้อย่างสนุกสนานและมีคุณค่า รวมทั้งเด็กวัยนี้จะสามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างรวดเร็ว อนุบาลเด่นหล้าจึงสรรหากิจกรรมสนุกๆ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในด้านต่างๆ ให้แก่เด็กๆ ในช่วงปิดเทอม โดยได้จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาด้านต่างๆ