สายตรงครูใหญ่ สาขาพระราม 5

ข้อตกลงในการใช้สายตรงครูใหญ่โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า

 1. ผู้ส่งต้องแสดงข้อมูลส่วนตัวในช่องที่มีเครื่องหมาย * กำกับทุกช่อง
 2. ใช้ข้อความสุภาพและไม่ดูหมิ่นเหยียดหยามหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น
 3. เนื้อหาต้องไม่ขัดต่อความสงบสุขเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
 4. สายตรงครูใหญ่ใช้เป็นช่องทางสำหรับช่วยเหลือหรือแก้ปัญหาให้แก่นักเรียน
  ในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้นเท่านั้น มิใช่มีไว้เพื่อตอบคำถามหรือข้อสงสัยหากท่านต้องการสอบถาม ขอให้ท่านกรุณาโทรศัพท์ติดตามสอบถาม
  ได้กับทางเจ้าหน้าที่ธุรการได้ทุกวันในเวลาทำการ
 5. โรงเรียนจะติดต่อกลับตามเบอร์ติดต่อที่ให้ไว้
  ดังนั้นขอความกรุณาทุกท่านช่วยกรอกข้อมูล ให้ถูกต้องเป็นจริงทุกประการเพื่อโรงเรียนจะได้สามารถช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาให้กับท่าน
  ได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลผู้ติดต่อ

รายละเอียดการติดต่อ

นัดพบครูใหญ่