keyboard_arrow_left กลับ

Denla Kids D กิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่ ณ วัดป่าทองเนียม / วัดญาณเวศกวัน

watch_later 14 ธ.ค. 2563
person ณัฐณิชา ถินคำไสย์

Denla Kids D กิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดป่าทองเนียม / วัดญาณเวศก
กิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่ “สวดมนต์, ฟังเทศ, ถวายสังฆทาน ทำความสะอาดบริเวณวัด ปลูกต้นไม้”ปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ
นักเรียนชั้นอนุบาล3  K.3
#DenlaKidsDทำดีทำได้
#อนุบาลเด่นหล้าเพชรเกษม
#สัมฤทธิผลอนุบาล3

14-12-63

 

ข่าวเด่นหล้าอื่นๆ

16

มิ.ย.

2565

ในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงนี้ โรคต่างๆ อาจเกิดขึ้นได้ ทางโรงเรียนจึงได้นำสาเหตุ อาการ และการป้องกันดูแลโรคติดต่อต่างๆ เพื่อให้ท่านผู้ปกครองช่วยดูแล และหาทางป้องกันบุตรหลานขณะอยู่ที่บ้าน ร่วมกับทางโรงเรียนเพื่อสุขอนามัยที่ดีของนักเรียน

อ่านต่อ

27

ต.ค.

2565

อ่านต่อ

17

มิ.ย.

2565

คุณครูยุพิศ เมืองศรีมาตร ครูใหญ่ฝ่ายอนุบาล มอบใบประกาศให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฝึกความกล้าแสดงออก โดยเป็นพิธีกรในกิจกรรมเปิดโครงการเด่นหล้ายอดนักอ่าน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565

อ่านต่อ