keyboard_arrow_left กลับ

Denla Kids D กิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่ ณ วัดป่าทองเนียม / วัดญาณเวศกวัน

watch_later 14 ธ.ค. 2563
person ณัฐณิชา ถินคำไสย์

Denla Kids D กิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดป่าทองเนียม / วัดญาณเวศก
กิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่ “สวดมนต์, ฟังเทศ, ถวายสังฆทาน ทำความสะอาดบริเวณวัด ปลูกต้นไม้”ปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ
นักเรียนชั้นอนุบาล3  K.3
#DenlaKidsDทำดีทำได้
#อนุบาลเด่นหล้าเพชรเกษม
#สัมฤทธิผลอนุบาล3

14-12-63

 

ข่าวเด่นหล้าอื่นๆ

16

มิ.ย.

2563

🎉🎉 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้าผ่านคัดเลือกเข้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ได้ 42 คน

อ่านต่อ

16

มิ.ย.

2563

เด็กอนุบาลสามารถสร้างการเรียนรู้อย่างอิสระด้วยตัวเอง ถ้าหากได้รับโอกาสและการสนับสนุนอย่างดีจากพ่อแม่ และจะยิ่งดีขึ้นไปอีกหากพ่อแม่เลือกโรงเรียนอนุบาลที่มีพื้นที่ที่พร้อม ให้เด็ก ๆ ได้ค้นหาความชอบและได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่

อ่านต่อ