keyboard_arrow_left กลับ

Denla kids club หลักสูตรการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย

watch_later 19 ส.ค. 2563
person ณัฐณิชา ถินคำไสย์

 

Denla kids club หลักสูตรการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายและเหมาะกับการพัฒนาเด็กให้มีความพร้อมก่อนเข้าเรียน และให้ลูกๆเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข
ทดลองเรียนได้ 1 ครั้งฟรี
สมัครเรียนโทร 02-8091793
#Denlakidsclub

ข่าวเด่นหล้าอื่นๆ

16

มิ.ย.

2563

🎉🎉 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้าผ่านคัดเลือกเข้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ได้ 42 คน

อ่านต่อ

16

มิ.ย.

2563

เด็กอนุบาลสามารถสร้างการเรียนรู้อย่างอิสระด้วยตัวเอง ถ้าหากได้รับโอกาสและการสนับสนุนอย่างดีจากพ่อแม่ และจะยิ่งดีขึ้นไปอีกหากพ่อแม่เลือกโรงเรียนอนุบาลที่มีพื้นที่ที่พร้อม ให้เด็ก ๆ ได้ค้นหาความชอบและได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่

อ่านต่อ