keyboard_arrow_left กลับ

Denla Kids Club พัฒนาศักยภาพการพูดการแสดงออกเด็กเล็ก

watch_later 14 ก.ค. 2563
person ณัฐณิชา ถินคำไสย์

พัฒนาศักยภาพการพูดการแสดงเด็กเล็ก สนุกกับการบริหารรูปปาก การยืดกล้ามเนื้อส่วนต่างๆของร่างกายให้ทำงานได้สัมพันธ์กัน ฝึกการกล้าแสดงออก การเต้นประกอบเพลงและสร้างจินตนาการกับงาน ศิลปะเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ฝึกให้เด็กๆได้ลงมือทำด้วยตนเอง สนใจทดลองเรียน 1 ครั้งฟรี โทรนัดล่วงหน้าได้ที่ 02-8091793 #Denlakidsclub #Denlaschool

ข่าวเด่นหล้าอื่นๆ

16

มิ.ย.

2563

🎉🎉 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้าผ่านคัดเลือกเข้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ได้ 42 คน

อ่านต่อ

16

มิ.ย.

2563

เด็กอนุบาลสามารถสร้างการเรียนรู้อย่างอิสระด้วยตัวเอง ถ้าหากได้รับโอกาสและการสนับสนุนอย่างดีจากพ่อแม่ และจะยิ่งดีขึ้นไปอีกหากพ่อแม่เลือกโรงเรียนอนุบาลที่มีพื้นที่ที่พร้อม ให้เด็ก ๆ ได้ค้นหาความชอบและได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่

อ่านต่อ