keyboard_arrow_left กลับ

Denla Kids Club พัฒนาศักยภาพการพูดการแสดงออกเด็กเล็ก

watch_later 14 ก.ค. 2563
person ณัฐณิชา ถินคำไสย์

พัฒนาศักยภาพการพูดการแสดงเด็กเล็ก สนุกกับการบริหารรูปปาก การยืดกล้ามเนื้อส่วนต่างๆของร่างกายให้ทำงานได้สัมพันธ์กัน ฝึกการกล้าแสดงออก การเต้นประกอบเพลงและสร้างจินตนาการกับงาน ศิลปะเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ฝึกให้เด็กๆได้ลงมือทำด้วยตนเอง สนใจทดลองเรียน 1 ครั้งฟรี โทรนัดล่วงหน้าได้ที่ 02-8091793 #Denlakidsclub #Denlaschool

ข่าวเด่นหล้าอื่นๆ

11

มิ.ย.

2564

รับมือกับการเรียนออนไลน์ในเด็กเล็กอย่างไร ให้ได้ผลดีที่สุด
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิดระลอกที่ 3 ทำให้ไทม์ไลน์ในการใช้ชีวิตต้องปรับเปลี่ยนอีกครั้ง

อ่านต่อ

19

ส.ค.

2564

พิธีมอบเกียรติบัตร และ แสดงความยินดี แก่บุคลากรทางการศึกษาที่มีความโดดเด่น

ชำนาญด้านการออกแบบ และใช้เครื่องมือการสอนผ่านระบบเครือข่ายได้ดีเยี่ยม ในโครงการ “Online Teacher of The Week” (ครั้งที่ 7)

อ่านต่อ

30

ก.ย.

2564

พิธีมอบเกียรติบัตร และ แสดงความยินดี แก่บุคลากรทางการศึกษาที่มีความโดดเด่น ชำนาญด้านการออกแบบ และใช้เครื่องมือการสอนผ่านระบบเครือข่ายได้ดีเยี่ยม ในโครงการ”Online Teacher of The Week” (ครั้งที่ 9 )มอบเกียรติบัตรโดย..ผศ.ดร.ต่อยศ ปาลเดชพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

อ่านต่อ